palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fischer Annie zenei előadóművészeti ösztöndíj pályázat

Afilharmonia Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, hangszeres és énekes szólisták részére a Fischer Annie előadóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Beadási határidő: 2011. február 28.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen szólista pályájukra való felkészülésükhöz.

Ösztöndíjban részesülhet évente: 10 fő.

Pályázhatnak: az 1981. január 1. után születettek.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, valamintaki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasnak a pályázati évben, illetve a pályázati évben kezdődő hangversenyévadban (2011. márciusától 2012. augusztus 31-ig) minimum 10, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncert fellépést kell teljesítenie.

A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a hangversenyrendező irodák, a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak. Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Benyújtandó

  1. A pályázat mellékleteként megjelent adatlap
  2. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat,
  3. a pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,
  4. ha van, diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata,
  5. a pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása és
  6. a pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazzon XX. századi és magyar kortárs művet/műveket is.

A pályázatokat elektronikus formában és 10 nyomtatott példányban a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2. Telefon: 266-1459,  E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net

Beadási határidő: 2011. február 28.

Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.

Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Letölthető dokumentum

pályázati adatlap
pályázati felhívás

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. honlapjáról (www.filharmoniabp.hu).

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • hiányos a mellékelt dokumentáció
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása

A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai: Dr. Batta András(a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora), Körmendi Klára(a Magyar Zeneművészeti Társaság elnöke), Sólyom Nagy Sándor (a Magyar Zenei Tanács delgáltja), Finta János (a Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft igazgatója), Igric György (a Filharmónia Bp. Nonprofit Kft. igazgatója), Szamosi Szabolcs (a Filharmónia Dél-Dunántúl Nonprofit Kft. igazgatója), Fenyő Gábor (a Magyar Hangversenyrendezők Egyesülete elnöke) és Szenthelyi Miklós (a Magyar Zenei Előadóművészek Társasága elnöke).

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájába lehet benyújtani.

A Filharmónia Budapest az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.filharmoniabp.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjas köteles a minimum 10, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncert fellépést igazolni a hangversenyszervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával, illetve ezen felül részt venni még egy – a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. által szervezett – nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen is.

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről két alkalommal (2011. december 31-ig, és 2012. augusztus 31-ig) kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas köteles fellépései alkalmával feltüntetni, hogy Fischer Annie ösztöndíjas,és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.

A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Széll Ágnes, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2. Telefon: 266-1459,  E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról (www.nefmi.gov.hu), és innen.

Forrás: www.filharmoniabp.hu