palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felfedezettjeink 2014

tehetséghidak pályázatA Nemzeti Tehetségsegítő Tanács évek óta nagy sikerrel rendezi meg Felfedezettjeink pályázatát. A jelen felhívás keretében 2012, illetve 2013 folyamán felfedezett fiatal tehetségek támogatása a cél.

Pályázók köre: Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok

Beadási határidő: 2014. január 20., éjfél

Pályázatok benyújtása: 2014. január 6. és 20. között az online pályázói felületen (OPER) keresztül

Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok egy, saját tehetségsegítő közösségük által felfedezett, 25 évnél nem idősebb fiatal bemutatásával. Egy pályázó intézmény legfeljebb három fiatal pályázati anyagát nyújthatja be. Minden egyes fiatal bemutatása önálló pályaműnek minősül. (Ennek megfelelően egy intézmény akár három díjat is elnyerhet.)

A nyertes fiatalok egyénenként maximum 196 000 Ft ösztöndíjban részesülnek (havi max. 49 000 Ft-os részletben utalva). Az elnyert összeget a fiatal további szakmai fejlődésére kell fordítani.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  • A fiatal tehetség összefüggő szöveges bemutatását maximum egy A4 oldal terjedelemben, doc, rtf vagy txt formátumban. A pályázatban kérjük röviden kifejteni, hogy a pályázó fiatal milyen cél elérése érdekében fogja felhasználni a támogatást.
  • A fiatal tehetség jó minőségű fotóját jpg formátumban, max. 1 MB méretben.
  • A kitöltött pályázati adatlapot. Az adatlapon kérjük jelölni, hogy a bemutatott fiatal részt vett-e a Tehetséghidak Projekt valamelyik programján.
  • A bemutatott fiatal tehetség(ek) aláírt, beszkennelt adatkezelési nyilatkozatát.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályaműveket a MATEHETSZ online pályázati rendszerébe kell feltölteni 2014. január 6. és 20. között.

A kiválasztás ütemezése: A felhívásra beérkező pályaművek közül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a felkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan 3 fődíjat és 7 különdíjat ad.

Az elbírálásnál a szakmai tartalom mellett figyelembe vesszük a pályázó eddigi eredményeit, a jövőbeli céljait (amit a pályázattal segíteni, elérni szeretne), valamint a családi és anyagi körülményeket.

A bírálat eredményéről a pályázó intézményeket 2014. február 21-ig értesítjük. A díjazott intézmények és felfedezettjeik bemutatására és a díjak átadására ünnepélyes keretek közepette, az Országos Tehetségnapon kerül sor 2014. március 22-én Budapesten. A díjazott és a további, a bírálók által magas színvonalúnak ítélt pályázatokat megjelentetjük a honlapunkon és hírlevelünkben is. A díjazott intézményeket és felfedezettjeiket széles körben bemutatjuk a médiában. A nyertes fiatalokkal (törvényes képviselőjükkel) a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szerződést köt. Az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt fiatal tehetségének kibontakoztatása érdekében kell felhasználni. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2014. szeptember 31-ig minimum egyoldalas, képes beszámolóban kér tájékoztatást arról, hogy az elnyert összeg milyen módon járult hozzá a díjazottak fejlődéséhez.

Link: Felfedezettjeink 2014