palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erdős Pál Kutatói Ösztöndíj 2014

Nemzeti Kiválóság programA Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

 

Az ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.

Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak az útmutatóhoz mellékelt tudományági besorolásnak megfelelően.

A jelen ösztöndíj felhívás tervezett keretösszege: 25 000 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 20 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 250 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama5 hónap.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság Projektiroda, 1088 Budapest, Múzeum u. 17. A borítékra kérjük írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül.

Letölthető dokumentumok

teljes pályázati dokumentáció

Jelen kiírás keretében az első 100 véglegesített pályázatot tudjuk befogadni. A pályázatok beadási határideje 2014. január 31. 14.00 óra (magyar idő szerint), azonban amennyiben ezen időpontot megelőzően a beadott pályázatok száma eléri a 100-at, a kiírás felfüggesztésre kerül. A határidő lejártával a pályázatok véglegesítése már nem lehetséges. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az első 100 pályázat véglegesítését követően beérkezett pályázatok befogadása nem lehetséges, azok az informatikai rendszeren keresztül elutasításra kerülnek!

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2014. január 7-től lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@kih.gov.hu

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu