palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

Pályázati felhívás az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 41292 kódjelű “Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” című pályázati programhoz

A pályázat meghirdetésének napja: 2012. december 28.

A pályázat célja
Fogyatékos és pszichiátriai betegszemélyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:

  • bentlakásos szociális ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
  • segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
  • a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A program célcsoportja
Közvetlen célcsoport: fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban részesülő fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek

A PÁLYÁZÓK KÖRE

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős működési engedéllyel, illetve a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos és/vagy pszichiátriai beteg személyek számára, valamint 2012-ben határozattal rendelkezik a Magyar Államkincstárnál a normatíva folyósítására vonatkozóan és megfelel az alábbi feltételeknek:

  • alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
  • egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 148.395.000 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-háromszázkilencvenötezer forint.

Letölthető dokumentumok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS_41292

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK_41292

Pályázati regisztráció

A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell itt.A regisztráció során megadott adatokat a Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.

A regisztrációs díjat az alábbi számlaszámra kell befizetni:
MÁK 10032000-00322472-00000017

A pályázatok benyújtási határideje 2013. január 28.

Forrás: http://fszk.hu/