palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szociális üdülési pályázat az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók számára

Megjelentek az Erzsébet program szociális üdülési pályázatai. Pályázati felhívás az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók számára 2013.

Kedvezményezettek köre:

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók, valamint a pályázóval közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint eltartott gyermeke/gyermekei részére üdülési, pihenési, rekreációs célból pályázatot hirdet.  Pályázatot az a munkavállaló nyújthat be, akinek a munkaviszonyból származó rendszeres havi bruttó jövedelme nem haladja meg a  2013. január 1-jén érvényes minimálbér kétszeresét. Ugyanez vonatkozik a pályázatban részt vevő házastársra/élettársra is.

A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a vele egy háztartásban házastárs/élettárs adatait is.

A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben az Alapítvány által nem részesültek támogatásban.

A pályázat keretösszege: 50 millió forint

A támogatás elnyerése esetén:

 • a  pályázó és közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 1 000 Ft/fő önerő befizetésével;
 • a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.

Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő  3 év alatti gyermek részére ingyenes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a kiskorú gyermekre vonatkozó adatokat.

Általános pályázati feltételek:

 • a pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be;
 • egy pályázati adatlapon, egy munkavállaló (illetve család) nyújthat be pályázatot;
 • egy személy (illetve család) csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
 • a hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;
 • az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • a pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat eredményéről;
 • az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő  30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541121
 • az elnyert üdülési szolgáltatást a  www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 • a támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak fenn;
 • az üdülés helyszínére történő eljutást a pályázónak kell biztosítania;
 • az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31-ig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.

Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázói nyilatkozat
Munkáltatói igazolás

A pályázat benyújtható: 2013. március 20-ig

a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • Munkáltatói igazolás;
 • Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a  www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújtható be.

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési  Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

További információ

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42. 

Forrás: www.erzsebetprogram.hu