palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szociális üdülési pályázat fogyatékossággal élők részére

Megjelentek a az Erzsébetprogram szociális üdülési pályázatai. Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére 2013.

 

Pályázók köre:

Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik  a pályázat benyújtásakor  fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, és havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.

Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben nem részesültek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által nyújtott támogatásban.

A pályázat keretösszege: 100 millió forint

A támogatás elnyerése esetén a pályázók  5.000,- Ft/fő, azaz ötezer forint/fő önerő befizetésével, míg a kísérők 2.500,- Ft/fő, azaz kettőezer-ötszáz forint/fő önerő befizetésével vehetik igénybe a postai úton kiküldésre kerülő  Erzsébet Üdülési Kártya  segítségével az üdülési szolgáltatást.

Általános pályázati feltételek:

 • A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be;
 • Egy pályázati adatlapon egy fogyatékossággal élő, és egy vele együtt utazó, 18. életévét betöltött kísérő nyújthat be pályázatot;
 • Egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelennek minősül;
 • Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat elbírálásának eredményéről;
 • Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosítószám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541121
 • Az elnyert üdülési szolgáltatást a  www.erzsebetprogram.hu oldalon  feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 • A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2013. március 20. napjáig áll fenn;
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31. napjáig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg

Amennyiben a támogatás a megadott időszakokban nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.

A pályázat benyújtható: 2013. március 20. napjáig

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Munkáltatói igazolás

A www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.

A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei:

 • Pályázói nyilatkozat,
 • A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.) Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program  népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

További információ

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42

Forrás: www.erzsebetprogram.hu