palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj 2011

fülöp viktor ösztöndíjA Nemzeti Erőforrás Minisztérium  megbízásából a Nemzeti Táncszínház ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal – elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel foglalkozók részére. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez. Az ösztöndíjak odaítéléséről A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett szakmai kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 10 fő.
Pályázhatnak: előadóművész esetén: 1981. január 1. után születettek, alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1976. január 1. után születettek.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80.000 Ft/hó.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2011. január 1-től kezdődően

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Pályázhatnak a táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-, alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készített publikációk illetve fellépések alkalmával feltünteti, hogy Fülöp Viktor ösztöndíjas. A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:

A balettművészet területén műkődő ösztöndíjas felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre vagy szakmai továbbképzésre hazánkban vagy külföldön.
A kortárs  táncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, részt vesz legalább egy tanfolyamon, amely művészi formanyelvének gazdagítását szolgálja.
A néptáncművészet területén működő ösztöndíjas egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, részt vesz legalább egy tanfolyamon, mely tudása gazdagítását szolgálja
A koreográfus az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét (pl. Graham, Limón, kontakt technika stb.) Az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 15-20 perces koreográfiát készít és betanítja azt (amennyiben máshol lehetősége nincs a Táncművészeti Főiskola növendékeinek).
A tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia.
A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben.

A pályázati kérelemhez csatolni kell 7 példányban:

  • szakmai önéletrajzot,
  • művészi teljesítményt bemutató DVD-t,
  • a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlását,
  • a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listáját,
  • pályázati adatlapot,
  • a mellékelt nyilatkozatot kitöltve. (1 pld.)

A pályázatokat a Nemzeti Táncszínházhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Sándorné Sztana Ágnes.
Cím:1014 Budapest, Színház u. 1-3.
Telefon: 457-0848

Beadási határidő: 2011. március 16.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Táncszínház fent nevezett munkatársánál és letölthető a Nemzeti Táncszínház (www.nemzetitancszinhaz.hu), valamint A Nemzeti Erőforrás Minisztérium  (www.kormany.hu ) honlapjáról itt.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincs mód.

A pályázat elbírálása
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Nemzeti Táncszínház által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai:
Bozsik Yvette, Pongor Ildikó, Szögi Csaba, Mihályi Gábor, Mucsi János, Kiss János
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Nemzeti Táncszínház titkárságára lehet benyújtani.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas köteles a pályázatban vállat tevékenységéről beszámolót készíteni, annak dokumentációját benyújtani , elkészült tanulmánya kéziratát benyújtani (7 pld-ban),. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2012. február 15-ig köteles beszámolni.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt köteles fellépései alkalmával, valamint az ösztöndíj támogatásával megszületett mű szinpadra vitelekor, publikálásakor feltüntetni, hogy Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíjas , és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.
A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról www.nefmi.gov.hu, és a www.nemzetitancszinhaz.hu honlapról.

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 10 munkanapon belül írásban kapnak értesítést a Nemzeti Táncszínház részéről.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.

A pályázati felhívás beszerezhető A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium (www.kormany.hu) itt és az NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ (www.nemzetitancszinhaz.hu) honlapjáról.

Forrás: www.nemzetitancszinhaz.hu