palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 2013

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 2012. december 12-én hivatalosan megalapította a Gran Prize díjalapot. A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés  és oktatás területéről évi egy alkalommal.

A Testület tekintetbe vette azt a körülményt, hogy a 30 évnél fiatalabb egyének, hallgatói csoportok általában nem rendelkeznek hivatalos publikációkkal, melyek alapján a Gran Prize díjbizottság ajánlást kérő leveleire a felkért szakmai szervezetek jelöléseket, ajánlásokat tehetnének.
Ennek a körülménynek figyelembe vételével, szoros együttműködésben a Gran Prize díjbizottság által felkért szervezetekkel és szaktekintélyekkel, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület ezennel meghirdeti  Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj pályázatát az alábbi feltételekkel: A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által felkért szakmai szervezetek jelöltjeivel együtt kerülnek  elbírálásra.
A pályázat benyújtásának határideje : 2013. február 28.
Pályázhatnak: magánszemélyek, csoportok, cégek, civil szervezetek, intézmények, egyetemi hallgatók
A pályázat tartalmi követelményei:
 • személyes szakmai önéletrajz
 • a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös tekintettel annak újdonságtartalmára
 • maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok nélkül
 • kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcsolódnak a pályamű és a pályázat   megítéléséhez
A pályázati anyagot elektronikus adathordozón (CD-én) és nyomtatott formában kérjük benyújtani  személyesen vagy postai küldeményként, zárt borítékban, amelyen szerepel „Gran Prize 2013” felirat!  A CD–n  Word, Excel, pdf és jpg file-okat várunk!
A pályázat benyújtásának helye :
Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület
1121 Budapest,Ágnes út 21. A.
További információ:
Tel: : +36 309/708/433
A MAGYARORSZÁGI SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET által meghirdetett GRAN PRIZE interdiszciplináris innovatív díj alapításának előzményei és célja
A Svéd Kereskedelmi Testület 2012 októberében elhatározta, hogy az általános emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények ösztönzésére díjat hoz létre.  A Testület a díj logójául egy Svédországban népszerű jelképet a Fenyőfát választotta, amely bolygónk nagy részén a Karácsony és a Természet metaforája. A boldog élet, a Természettel való összhangban élés már több ókori filozófus tanításaiban is megjelenik, míg ez a szándékkör mára szinte létszükségletté vált.

A„ gran svéd nyelven lucfenyőt jelent, utalva a díj fenntarthatósági és környezettudatos aspektusaira. A Testület szándéka kettős, egyrészről támogatni és díjazni a kimagasló innovatív szellemi teljesítményt, másrészről előmozdítani a kultúrák közötti dialógust.
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület felkínálja a GRAN PRIZE kezdeményezéshez való csatlakozás lehetőségét minden Magyarországon tevékenykedő, felelős gondolkodású vállalat és magánember számára, a svéd társadalomra jellemző konszenzus-alapú gondolkodás és a svéd-magyar együttműködés jegyében.
A csatlakozás feltételeiről a megújult honlapon 2013. január 31.-től részletesebb tájékoztatást adunk.

A GRAN PRIZE LEÍRÁSA
A díj egyének, csoportok, cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények vagy egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok számára adható a GRAN PRIZE díjbizottság döntése alapján. A 30 éven aluliak számára a részvétel lehetőségét tematikus pályázatok segítik, a 30 évnél idősebb, publikációkkal rendelkező jelölteket a bizottsági tagok terjesztik jelölésre.
A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évente egy alkalommal.

A GRAN PRIZE díjbizottság tagjai évről évre változhatnak, állandó tagjai a Testület három igazgatósági tagja és Svédország Nagykövetségének képviselője.
Meghívott bizottsági tagok 2013. évben a felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek küldöttei. A Testület bejelentette a sajtó és a nyilvánosság számára, hogy alaptőkéjéből 5 millió Ft-ot elkülönített az innovatív díj létre hozására és annak kamatait felajánlja a díj finanszírozása céljából, egyúttal csatlakozásra kér más felelős gondolkodású, támogatni kész döntéshozót, magánszemélyt. A GRAN PRIZE díjátadóra minden év májusában kerül sor ünnepélyes GRAN Gála keretében. A fenyőfát ábrázoló GRAN PRIZE díj Ann Lundin svéd képzőművésznő tervei alapján készül. A GRAN Gála és a GRAN PRIZE átadását követő héten GRAN WEEK kerül megrendezésre, ahol az aktuális évi díjazott bemutatja nyertes munkáját, valamint a Testület tagvállalatainak vezetői szakmai előadásokat tartanak a felsőoktatási intézmények hallgatói számára.

A SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET MISSZIÓJA

 • Tagvállalatok magyarországi üzleti tevékenységének elősegítése
 • Magyarország és a Svéd Királyság közötti kereskedelmi, gazdasági és akadémiai kapcsolatok ápolása
 • Tudás transzfer elősegítése
 • Az üzleti kezdeményezések támogatása
 • A tagság érdekképviselete
 • A szakmai fejlődéshez való folyamatos hozzájárulás

A TESTÜLET STRATÉGIÁJA

A két ország vállalatai és vállalkozói közötti gazdasági, kutatási és kulturális kapcsolatok ápolása az alábbi események és tevékenységek alkalmazásával:

 • Szakmai utazások, sport események létrehozása
 • Magyarországi beszállítói fórumok szervezése
 • A svéd alapértékek népszerűsítése, Gran Prize működtetése
 • Programok, konferenciák, szemináriumok, gyárlátogatások és egyéb olyan társadalmi események szervezése és támogatása, amelyek elősegítik a két ország közötti kereskedelmi és üzleti kapcsolatok  fejlesztését
 • Hasonló szervezetekkel való együttműködés a közös érdekterületeken
 • Stratégiai partnerség kialakítása, média, környezetvédelem, fenntarthatóság , design, innováció,  oktatás és gazdaság témakörökben
 • Magyarországon működő északi és skandináv vállalatok közös fórumának létrehozása
 • Gazdasági és egyéb információk összegyűjtése és továbbítása a tagok számára