palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Grundtvig: 10 éve a felnőttoktatás szolgálatában

tempus pályázatokA Grundtvig program 10. születésnapja alkalmából rendezett ma szemináriumot a Tempus Közalapítvány Budapesten. Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának egyik pilléreként ismert Grundtvig a felnőttoktatást és felnőttkori tanulást segíti nemzetközi együttműködéseivel. Az elmúlt évben 10 pályázattípusa révén több mint 1 millió euróval támogatta a magyar felnőttoktatás európai dimenzióba kerülését. A mai rendezvényen a hazánkban népszerű program első évtizedének eredményeit, a felnőttkori tanulásra gyakorolt hatását járták körül a résztvevők, és beszélgettek a felnőttoktatás jelenkori helyzetéről is.
Hazánk hosszú ideje az utolsó – 3,8-4%-os eredménnyel – a szervezett képzésben részt vevő felnőttek arányát tekintve az európai, illetve az OECD országok mezőnyében. Ugyanakkor az OECD adatai szerint Magyarországon a magasabb iskolázottságúak jóval nagyobb arányban jutnak képzési lehetőséghez, mint az alacsonyabb képzettségűek. Ezért is különösen fontosak a Grundtvig programok hazánkban, hiszen éppen ezt a két tendenciát oldják nemzetközi együttműködéseik révén – jegyezték meg a szakértők a Tempus Közalapítvány mai grundtvigos szemináriumán.

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának részeként ismert Grundtvig 10 éve járul hozzá Magyarországon ahhoz, hogy a felnőtt tanulók aktív tagjai lehessenek a társadalomnak, új ismeretekkel, tudással gyarapodjanak, megismerjenek más kultúrákat és javuljanak munkaerő-piaci esélyeik itthon. A merev tanulással kapcsolatos felfogással szemben a Grundtvig az informális tanulás által azt mutatja meg, hogy a tanulás nem csak nehéz munka, de közösségi élmény is lehet.

A program tág kereteket biztosít: elsősorban a szakmától független, általános ismeretek oktatása a célja, ezért rendkívül sokszínű tevékenységi kör illeszthető be majdnem tucatnyi pályázattípusába. Életszerű helyzetekre praktikus ismereteket sajátíthatnak el a pályázók, érdeklődési körüknek, akár személyes szükségleteiknek megfelelően. Ily módon babamasszázs-oktatással, konfliktuskezeléssel, önismeretettel, szőnyegszövéssel és civil rádiózással is foglalkoztak az elmúlt évtized grundtvigos projektjei.

A Grundtvig elmúlt 10 évét értékelte, a hazai és európai felnőttoktatás kontextusában is a mai, Tempus Közalapítvány által szervezett szeminárium. A rendezvényen részvételen alapuló, interaktív módszerekkel dolgoztak fel grundtvigos és felnőttoktatással kapcsolatos témákat.

Szó esett a Grundtvig egyénre, intézményre és hazai felnőttoktatásra gyakorolt közvetlen és hossszabb távú hatásairól, kitérve a nemzetközi együttműködések tapasztalataira és az összes felnőtt célcsoport (pl. hátrányos helyzetűek) bevonhatóságára is.

A rendezvényt a program kiemelkedő projektjeit bemutató kiállítás kísérte.

Az Emmausz Alapítvány „Hagyományaink, hozományaink és a XXI. század kihívásai” címmel valósította meg a szeminárium kiállításán is bemutatott angol-magyar nyelvű műhelyét múlt szeptemberben. Projektjük önismeretei módszerekkel vizsgálta a női és férfi szerepeket, a személyiségfejlődés támogatásában hasznos kézműves technikákat ismertetett meg a résztvevőkkel, akik közben nem csak íjászkodtak és szőttek, de lovagolni és táncolni is tanultak.

Szintén kiállító volt ma az Anthropolis Egyesület, amely osztrák, szlovén és szlovák partnereivel dolgozik együtt a GERC_net (Globális Nevelés Tudásközpontok hálózata Közép-Európában) nevű projekten. A globális nevelést, mint oktatási szemlélet terjesztését vállalták a partnerek – a részt vevő országok mindegyikében – Globális Nevelés Tudásközpontok felállításával. A globális nevelés szerepe az, hogy az egyre globalizálódó világunkban élő tanulók – komplex társadalmi, ökológiai, politikai és gazdasági kérdések összefüggéseinek megértése és megvitatása révén – képessé váljanak saját nézőpontjuk kialakítására és megosztására, és megtalálják szerepüket a globális közösségen belül. A Tudásközpontok mindehhez nyújtanak szakkönyveket, kézikönyveket, oktatási segédanyagokat és szaktanácsot tanároknak, tanulóknak és minden érdeklődőnek, hogy közvetítsék a globalizáció által generált kihívásokat és az azokra adott lehetséges válaszokat a felnövekvő generációk felé.

2009-től már 10 Grundtvig pályázattípusra várja a Tempus Közalapítvány a jelentkezéseket; az európai szinten is kiemelkedő pályázói számhoz (amely 10 év alatt több mint a tízszeresére emelkedett) tavaly 1 millió eurós támogatás társult.

Az aktuális pályázati felhívások a www.tka.hu weboldalon várják a felnőttoktatással bármilyen módon foglalkozó szervezeteket és szakembereket.