palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak címmel az “Egész életen át tartó tanulás program” keretében.

A pályázat felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, tanácsadók, intézményvezetők és a felnőttoktatásba hosszabb kihagyás után visszatérő szakemberek továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi kurzuson való részvétel keretében. A továbbképzés célja az oktató szakmai (és nyelvi) fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.

A fogadó intézménnyel a pályázó veszi fel a kapcsolatot a pályázat benyújtása előtt, és a fogadási szándékról szóló igazolást mellékeli a pályázathoz. A fogadó intézmény (kurzusszervező) kiválasztásához segítséget nyújt a Nemzeti Iroda honlapja, amelyen a Comenius-Grundtvig Kurzuskatalógus, valamint külföldi szervezők képzési ajánlata tekinthető meg.

A támogatás mértéke:

 • Az igényelhető támogatás maximuma 2 hetes kiutazás esetén 2000 euró, 2 hétnél hosszabb kiutazás esetén 4000 euró.

Támogatás a következő költségtételekre igényelhető: utazás, kurzusdíj, megélhetés, felkészülés (pl. nyelvi felkészülés), egyéb költségek

Pályázati feltételek 2013-ban:

 1. A továbbképzés legalább 5 munkanaptól legfeljebb 6 hétig tarthat.
 2. A pályázathoz a fogadó fél által kiadott fogadónyilatkozatot kell csatolni. A fogadó nyilatkozat formai követelményei: szerepeljen rajta a kiutazó és a fogadó szervezet neve, a kiutazás pontos időtartama (-tól -ig), illetve a fogadó szervezet képviselőjének aláírása, valamint lehetőség szerint fejléces papírra készüljön.
 3. Adott kurzusra, azonos időpontban egy intézményből legfeljebb egy fő utazhat. Amennyiben egy szervezet több munkatársától érkezik pályázat, választaniuk kell, melyik pályázato(ka)t vonják vissza.
 4. Pályázatíró, illetve projektmenedzsment szemináriumon való részvétel nem támogatható.
 5. Egy személy legfeljebb 24 havonta kaphat Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak támogatást.

Európai prioritás:

 1. Prioritást élveznek azok a pályázók, akik egy, a Socrates vagy az LLP programon belül megvalósult centralizált projekt keretében kidolgozott kurzuson való részvételre pályáznak.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy ebben a pályázati típusban nem támogatható:

 • kutatási tevékenység
 • az iskolaköteles korúak számára végzett oktatás vagy a közoktatás keretében végzett munka
 • pályázatíró, illetve projektmenedzsment szemináriumon való részvétel

A közoktatásban, a szakképzésben vagy a felsőoktatásban dolgozó oktatók kizárólag akkor pályázzanak, ha szorosan az általános célú felnőttoktatáshoz kapcsolódik a tanulmányút témája (pl. írás-olvasás-számolás tanítás felnőtteknek, a felnőttoktatás módszertana, kulturális tevékenységek oktatási céllal felnőttek számára, stb. – ld. még a pályázati kiírást).

A pályázati űrlap, valamint az űrlap kitöltését segítő Kalauz elérhető a Pályázati dokumentumok között. A formai követelményeket erre a linkre kattintva érheti el.

Pályázati határidők: 2013. szeptember 17. – 2014. január 1. és 2014. április 30. között kezdődő kiutazásokra  –formai előbírálati határidő: 2013. szeptember 2.

A formai előbírálat nem kötelező!

A pályázatokat egy eredeti példányban aTempus Közalapítvány postacímére kell küldeni a szükséges mellékletekkel együtt. (1438 Budapest 70., Pf.: 508) A Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak pályázatot ezen kívül on-line formában is el kell juttatni irodánknak.

A szükséges mellékletek a következők:

 • fogadónyilatkozat
 • tájékoztató nyilatkozattételi kötelezettségről