palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Collegium Talentum tehetséggondozó részprogramhoz kapcsolódó pályázat tárgya a kellően motivált és határozott kutatási tervekkel rendelkező, a mesterképzésben részt vevő, határon túli magyar anyanyelvű hallgatók kutatási tevékenységének és szellemi fejlődésének támogatása, a hallgatók számára gyakorlati kutatási lehetőségek biztosítása, kutatói vénájának kialakítása, amely egyben hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a hazai és határon túli magyar fiatal értelmiség közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez.

A Wekerle Sándor Alapkezelő a jelen ösztöndíj pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A teljes támogatás összege: 9 450 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás keretében maximum 7 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

A támogatás célcsoportja valamely határon túli felsőoktatási intézmény mesterképzésre beiratkozott magyar anyanyelvű hallgatója, aki a támogatási időszak alatt egy magyarországi felsőoktatási intézménnyel is jogviszonyt létesít és vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt azon intézményhez kötődően végzi tudományos munkáját.

A Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíjra a hallgatók 10 hónapra (2 szemeszterre) pályázhatnak.

Pályázni valamennyi tudományterületen lehet, de a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok prioritást élveznek.

Az ösztöndíj havi összege: 135 000 Ft.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és a regisztrációs nyilatkozatot postai úton megküldje az Alapkezelő címére.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24:00 óra.

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszerben 2012. május 25-től lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel:

talentum@wekerle.gov.hu, illetve az informatikai rendszeren keresztül.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu