palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

EMI_logo_2011A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Otthon Melege Program” keretén belül 1,1 milliárd forinttal támogatja lakások homlokzati nyílászáróinak cseréjét. A pályázati úton elnyerhető forrás által lehetővé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű homlokzati nyílászáróinak cseréje. A megvalósuló beruházások révén jelentős mértékben csökkenthető az épületek energiavesztesége és a szén-dioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatást a Zöld Beruházási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca.

Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14

A pályázat forrása
A Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657) fejezeti kezelésű előirányzatból történik a vissza nem térítendőállami támogatás folyósítása. A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása, elszámolás elfogadását követőfinanszírozású támogatás formájában történik.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.100.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-egyszázmillió forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást azon magánszemélyek kaphatnak, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenestartózkodási hellyel). Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek köre
a.) Lakások külsőnyílászáróinak szükségszerű(pályázói igény szerinti) cseréje abban az esetben támogatható, ha a fejlesztés során beépített nyílászárók megfelelnek a TNM rendelet szerinti költségoptimalizált követelmény szint előírásoknak. A lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség. Csak fűtött terek (lakóhelységek) nyílászáró cseréjére adható állami támogatás.
Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat beadását megelőzően kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében állami támogatás nem igényelhető.
b.) A támogatható épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon fel kell szerelni. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható). Figyelem: Csak az a) ponttal együttesen végezhető ez a beruházási elem, de nem kötelezőjelleggel.

Jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével megvalósuló beruházásokra.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

  • Az állami támogatás aránya:
    A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy

    • nyílászárócsere (5.a.) esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 450 000 forint;
    • az épületek nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere (5.a. és 5.b.) esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000 forint.

Letölthető dokumentumok

Pályázati Felhívás (ZBR-NY-14) (58 KB, PDF)
Pályázati Útmutató (ZBR-NY-14) (180 KB, PDF)
Pályázói Űrlap (ZBR-NY-14) (49 KB, PDF)
Energetikai űrlap (ZBR-NY-14) (52 KB, PDF)
Költségvetési űrlap (ZBR-NY-14) (41 KB, PDF)
Nyilatkozati űrlap (ZBR-NY-14) (38 KB, PDF)
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) (ZBR-NY/14) (226 KB, PDF)

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbrnyilaszarocsere.hu) keresztülnyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás – tulajdoni lapon szereplő– valamelyik tulajdonosa.
A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől (2014. 09. 29.), pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot (2014.október 29.) követően a pályázat lezárásáig vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM és a Pályázatkezelő hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé, azt követően további pályázat nem nyújtható be, a pályázat nem véglegesíthető.
A pályázat határidőelőtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen  pályázatok támogatásban részesülnek.

További információk
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz, felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein található.
Az értesítések kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha az értesítés elektronikus portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető:
H – Cs: 8:00 – 16:15
P: 8:00 – 13:45
telefon: (+36) 1 372 6516 (+36) 1 372 6590
e-mail: pki@emi.hu

Web: Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram