palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hálózatfejlesztési műhelyben és szakmai pályafejlesztési programban való részvételre

nmi pályázatFelhívás a közösségi művelődés területén dolgozó fiatal szakemberek számára a Nemzeti Művelődési Intézet hálózatfejlesztési műhelyében és szakmai pályafejlesztési programjában való részvételre.

A Nemzeti Művelődési Intézet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény III. Fejezet – A közművelődési szakmai szolgáltatás, a területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatás – 85. § g) pontja alapján jogosult közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzés és továbbképzés tartására, szakkiadványok megjelentetésére.

A Nemzeti Művelődési Intézetnek 18793-2/2013. okiratszámú Alapító Okiratában foglaltak szerint közfeladata a helyi közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok segítése, fejlesztése érdekében a közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet felhívást tesz közzé a közösségi művelődés területén dolgozó fiatal szakemberek számára szakmai pályafejlesztési programban való részvételre.

A program hosszú távú célja, hogy

 • segítse a benne részt vevő fiatal szakemberek szakmai előmenetelét, pályatervezését és építését,
 • elősegítse egy olyan szakmai hálózat kialakulását a közösségi művelődés területén, melynek tagjai fiatal, a pályájuk kezdetén álló szakemberek.

A program középtávú célja, hogy

 • a program résztvevőiből és közreműködőiből olyan szakmai közösség szülessen, amely
  • közös szakmai és társadalmi jövőképpel rendelkezik,
  • elköteleződik annak megvalósítása mellett,
  • a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációja mellett rendszeres szakmai fejlesztő, önfejlesztő munkát végez,
  • küldetést vállal a szakma, a szakmai szervezetek és intézmények megújításában.

A program rövid távú célja, hogy

 • a szakmai fejlődéshez korszerű, használható tudást kapjanak a megye- és járási székhelyeken működő művelődési központok azon fiatal (35 év alatti) munkatársai, akik nyitottak és alkalmasak a közösségi művelődés szemléletére és céljainak helyi megvalósítására, valamint a szakmai közösségi innovációra;
 • a fiatal szakemberek részt vállaljanak az Integrált Városfejlesztési Stratégiák kulturális vonatkozásainak tervezésében, s azokat a szakmai munka során következetesen alkalmazzák.

HÁLÓZATFEJLESZTÉSI MŰHELY

A műhely időpontja: 2014. november 24–26. (3 nap, hétfő 10.00 órától szerda 14.00 óráig.)
Helyszíne: Lakitelek Népfőiskola (6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.)

A fejlesztés tématerületei:

 • alapértékek – a közösségi művelődés szemlélete, stratégiája;
 • a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai céljai, tapasztalatai;
 • a közösségi művelődés helyi feladatai, gyakorlata a közművelődési intézményekben, szervezetekben;
 • a közösségek fejlesztésének gyakorlata a nagyvárosokban, térségi és regionális fejlesztések;
 • helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés: közösségi tervezés, közösségi gazdaság, részvétel és integráció;
 • élethosszig tartó tanulás: felnőttképzés, kulcskompetenciák és állampolgári alapkompetenciák (munkaerő-piaci, vállalkozói, civil) fejlesztése;
 • ifjúsági közösségek fejlesztése.

 A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A pályafejlesztési programba 35 év alatti, megye- és járási székhelyen, a közösségi művelődés területén működő intézményekben és szervezetekben, legalább kettő, de legfeljebb 5 éve, közalkalmazotti jogviszony keretében dolgozó, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezhetnek.
A pályafejlesztési programhoz csatlakozni kívánó fiatal szakember jelentkezését elektronikus levél útján juttathatja el a Hálózatfejlesztési műhely számára.

Elektronikus levelét a kiemeltprogramok@nmi.hu e-mail címre kérjük elküldeni, a tárgyban a „Hálózatfejlesztési műhely” feltüntetésével.

Kötelező mellékletek:

 • szakmai tanulmányait, illetve életútját részletesen bemutató önéletrajz;
 • a program rövid, közép- és hosszú távú céljaival kapcsolatban megfogalmazott szakmai és személyes várakozásának, elvárásainak kifejtését,
 • a program várható eredményeinek személyes szakmai életútjában tervezett hasznosításának bemutatását; továbbá
 • legfeljebb kétoldalas esszé, amelyben a jelentkező kifejti, milyen fő szakmai trendeket lát a fejlesztési műhely tématerületein, s személyesen hogyan kíván azokban szerepet vállalni jövőbeni pályája során;
 • ajánlólevél, melyet a közösségi munka, a közösségi művelődés területén általuk kiválónak tartott referenciaszemély ad ki.

Letölthető dokumentum

Felhívás fiatal szakembereknek

 Jelentkezési határidő: 2014. október 15.
A programért felelős szakmai vezető: Kiss Gábor Boldizsár, e-mail: kiss.gabor@nmi.hu

 LINK: Felhívás fiatal szakembereknek