palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány 2010-es pályázata

ingbank pályázatA Fővárosi Bíróság 12.Pk.60.141/2002/3. sz. végzésével 8558 sorszám alatt nyilvántartásba vett ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.) az Alapító Okiratban foglalt céljai elérése és az alapítványi vagyon cél szerinti felhasználása érdekében pályázatot hirdet. Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány célja, hogy közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lásson el, amely által lehetőség nyílik a magyarországi gyermekegészségügy, ezen belül is olyan gyermek-egészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak.

A pályázaton való részvétel feltételei:

  • Pályázatot nyújthatnak be az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatók, azaz a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatást saját nevében nyújtja.
  • Alapítványok a jelen felhívás alapján nem nyújthatnak be pályázatot.
  • A pályázók kizárólag gyermek-egészségügyi eszközök vásárlásához igényelhetnek pénzbeli támogatást.
  • A pályázóknak az igényelt pénzbeli támogatás összegével azonos összegű saját erő meglétéről a pályázatban nyilatkozniuk kell.
  • Az igényelt támogatásnak a pályázó gyermek-egészségügyi ráfordításával arányosnak kell lennie.
  • Támogatás pályázónként egyszer, egy összegben igényelhető.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás 2010
Pályázati útmutató 2010
Pályázati űrlap 2010

A pályázati űrlap letölthető a www.ing.hu honlapról

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július hó 15. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. szeptember hó 30. napja.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük benyújtani:
ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány – „Pályázat”
Dr. Papp János kuratóriumi elnök figyelmébe
1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.

A sikeres pályázókat a kiíró 2010. szeptember hó 30. napját követően írásban értesíti, majd a megítélt támogatások összegét 2010. november hó 1. napját követően átutalja. Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

Forrás: https://www.ing.hu/