palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KAB-ELT-Pályázat a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzésére

szmm pályázatokPályázat a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzésére.

Határidő: folyamatos

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzésére.

A pályázat célja azon büntetőeljárás alá vont kábítószer-élvező személy részére (a továbbiakban: érintett személy), aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 283. §-a (1) bekezdése alapján a büntetőeljárás során vállalja, hogy legalább hat hónapig folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, a megelőző-felvilágosító szolgáltatás, illetve annak szakmai feltételeinek biztosítása.

A pályázat kódja:
KAB-ELT

A támogatásra 2010. év folyamán rendelkezésre álló keretösszeg: 103.540.000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos
A pályázatokat negyedévente bírálja el a pályázat kiírója.
A soron következő negyedéves bírálati időszak megkezdésének időpontja: 2010. május 1.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek részesíthetőek támogatásban:
Olyan belföldi székhelyű

 • társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
 • köztestületek;
 • alapítványok;
 • közalapítványok;
 • szociális és egészségügyi intézmények;
 • helyi önkormányzatok fenntartásában működő egyéb intézmények;
 • minisztériumi felügyelet alatt működő egyéb szakintézmények;
 • gazdasági társaságok;
 • közhasznú társaságok és intézményeik;
 • egyházi fenntartású intézmények;

amelyek

 • a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint bejegyzett vagy nyilvántartott jogi személyek és
 • létesítő okiratukban (szervezeti működési szabályzatukban) megfogalmazottak szerint elsődlegesen szenvedélybetegek (illegális drogokat használók) pszichoszociális ellátását és/vagy a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzését, illetve az (Ottawai Chartában megfogalmazottak szerinti) egészségfejlesztést, egészségnevelést tűzik ki célul.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati adatlap tartalmazza.

KAB-ELT részletes pályázati felhívás és adatlap megtekintése

További információk:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás:
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
Dr. Kósa Edina: 1-237-6741, e-mail: kosa.edina@ndi-int.hu

A pályázati adatlap és felhívás letölthető: www.ndi-szip.hu vagy www.szmm.gov.hu honlapokon vagy beszerezhető a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.).

Forrás: SZMM