palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Iparfejlesztési Pályázat 2013 (Hulladékgazdálkodás)

ohu-logoAz OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázata önkormányzatok és gazdasági társaságok számára, (1.) Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, (2.) Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések, (3.) Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések és (4.) Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések témakörökben.

 

A pályázat kódja: OHU-IFPR-2013-001

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • a) önkormányzatok esetében legfeljebb 15.000.000,- forint,
 • b) a felhívás 1. sz. mellékletét képező településlistában szereplő önkormányzatok esetében, amennyiben a jelen Pályázati felhívás 3.2.4. pont a). bekezdése szerin-ti beruházást valósítják meg, legfeljebb 5.000.000,- forint,
 • c) közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok esetében legfeljebb 75.000.000,- forint,
 • d) gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók esetében legfeljebb 250.000.000,- fo-rint.

Az elnyerhető támogatás mértéke:

 • a) önkormányzatok esetében az összes elszámolható költség 90%-a,
 • b) a felhívás 1. sz. mellékletét képező településlistában szereplő önkormányzatok esetében, amennyiben a jelen Pályázati felhívás 3.2.4. pont a). bekeózdése szerin-ti beruházást valósítják meg, az összes elszámolható költség 100%-a,
 • c) közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok esetében az összes elszámolható költség 100%-a,
 • d) gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók esetében az összes elszámolható költ-ség 50%-a.

Pályázók köre

 1. Jelen pályázati konstrukcióra pályázhat a kettős könyvvitelt vezető, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) állama-iban székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113,114,121,128,129
 2. Egyéni vállalkozó (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint), feltéve, hogy nem tartoznak az EVA hatálya alá. Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211,212,213,226,227,231,232
 3. Jogi személyiséggel rendelkező, közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaság, melyben a köztulajdon mértéke meghaladja az 50%-t. Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113,114,121,128,129
 4. Helyi önkormányzati költségvetést irányító és költségvetési szervek – Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 321,322,325,326

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben, vagyis a fenntartási időszakban, a pályázat keretében, a fejlesztésre vonatkozó alkalmazott munkavállaló(k) létszámát megtartja.

A pályázatok benyújtása 2014. január 10-től 2014. február 15-ig lehetséges. Az ezen határidőn túl beadott pályázatokat az Ajánlatkérő felbontás nélkül visszaküldi a fel-adó részére.

Letölthető dokumentumok

Bővebb  információ: http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes/hirdetmenyek

http://www.szelektivinfo.hu/