palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MVM Partner – a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat

mvm partnerAz MVM Partner – a vállalkozások energiatudatosságáért” című pályázatot a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások számára írták ki. A pályázat célja az (1) energiatudatos magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások felkutatása és díjazása, (2) a vállalkozások segítése energiatudatossági törekvéseik megvalósításában és (3)  példamutatás és szemléletformálás a mikro-, kis- és középvállalati szektor számára.

A pályázatot kiíró szervezet:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely:                       1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
cégjegyzékszám:         01-10-044818
adószám:                       12898019-2-44 
A továbbiakban: „Pályázat Kiírója” vagy „MVM Partner ZRt.
Pályázat Kiírója nevében eljáró személyek:
Név:​ Major György értékesítési vezérigazgató-helyettes és Zsellér Zsuzsanna termék- és értékesítési csatorna menedzsment osztályvezető ​
 Kapcsolattartási cím:​ ​1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
 Telefonszám:​ ​+36 1 304 2169
 Fax szám:​ ​+36 1 202 0134
 E-mail cím: ​ energiatudatossag@mvmp.hu
A pályázat célja:
A Pályázat Kiírója tárgyi pályázati kiírást az alábbi nevesített célok előmozdítása érdekében teszi közzé:
 • energiatudatos magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások felkutatása és díjazása;
 • a vállalkozások segítése energiatudatossági törekvéseik megvalósításában;
 • példamutatás és szemléletformálás a mikro-, kis- és középvállalati szektor számára.
A pályázat célcsoportja:
A Pályázat Kiírója tárgyi pályázati kiírás vonatkozásában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó szervezetek számára teszi lehetővé pályaművek benyújtását amelynek értelmében:
1.       KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a)     összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b)     éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
2.       A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a)     összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b)     éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
3.       A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a)     összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b)     éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A pályázaton nem vehetnek részt azon szervezetek, amelyek nem tartoznak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésének a hatálya alá.
Kategóriák:
A Pályázat Kiírója tárgyi pályázati kiírással az alábbi kategóriákban teszi lehetővé a pályázatok benyújtását:
 •  Mikro vállalkozási kategória: 
Ebben a kategóriában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó szervezetek indulhatnak, azaz amely szervezetek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 • Kisvállalkozási kategória: 
Ebben a kategóriában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének a hatálya alá tartozó szervezetek indulhatnak, azaz amely szervezetek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 •  Középvállalkozási kategória:
Ebben a kategóriában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdésének a hatálya alá tartozó szervezetek indulhatnak, azaz amely szervezetek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg
A Pályázat Kiírója rögzíti, hogy egy vállalkozás kizárólag egyetlen kategóriában pályázhat, egyetlen pályázattal. Amennyiben egy vállalkozás több pályázatot nyújt be egy kategória vonatkozásában, vagy több kategóriában nyújt be pályázatot, úgy a Pályázat Kiírója az adott vállalkozás által benyújtott valamennyi pályázatot érvénytelennek minősíti.
Letölthető dokumentum
A pályázat meghirdetésének időpontja:  2014. január 6. 00:00:01
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 6. 23:59:59
Díjak
A Pályázat Kiírója a három kategóriában külön – külön hirdet eredményt és az első három helyezettet valamennyi kategóriában az alábbi díjazásban részesíti:
 • Első helyezettek díja:  1-1
 •  darab hibrid autó használata 1 évre
 • Második helyezettek díja:
 • 1-1 darab elektromos robogó
 • Harmadik helyezettek díja:
 • 1-1 darab elektromos roller
 A pályázatok benyújtásának módja: Pályamunkákat benyújtani a Pályázat Kiírója által üzemeltetett weboldalon keresztül történő feltöltéssel lehetséges, a szervezet regisztrációját követően.
A weboldal elérhetősége: