palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására 2014

kormányzati portál pályázatMagyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására.
A pályázat célja
A  pályázat  célja,  hogy  a  pályázók  olyan,  a  2014.  év  folyamán  indítható,  a  hagyományos  és megszokott közfoglalkoztatási programoktól eltérő  programjavaslatokat dolgozzanak ki, amelyek az ország egészén, vagy annak több területén  –  elsősorban hátrányos helyzetű, kedvezményezett térségekben és településeken – valósíthatók meg.
Pályázati feltételek 
A  Belügyminisztérium  a  2014.  évben  indítandó  közfoglalkoztatási  programokban  újszerű programelemek  megvalósítását  is  tervezi. Olyan  közfoglalkoztatási  programokat  kívánunk indítani, amelyek a korábban megszokottakhoz képest újszerű  elgondolásokat és tevékenységeket jelentenek. A pályázati felhívás keretében olyan közfoglalkoztatási programjavaslatok nyújthatók be,  amelyeknek  célja az  értékteremtés,  társadalmilag  hasznos  tevékenységeket  foglalnak magukban,  folyamatos  munkavégzést  tesznek  lehetővé  és  olyan foglalkoztatási  területeket céloznak meg, amelyeket eddig a közfoglalkoztatási programok nem érintettek.
A  díjazott  pályázónak  vállalnia  kell,  programötletét  a  2014.  évben  megvalósítja,  amelyhez  a pályázat díjazásaként elnyert összeget forrásként teljes összegben felhasználja.
Pályázat benyújtása 
A  pályázatoknak  az  új  típusú  közfoglalkoztatási  programok  megvalósíthatósági  folyamatának,  eredményeinek, valamint eszköz-  és költségvonzatának részletes bemutatását kell tartalmaznia 2-3000 karakterben.
Pályázat benyújtására jogosultak 
A  pályázat  keretében  azon  szervek,  szervezetek  nyújthatnak  be  pályázatot,  akik  a közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények módosításáról  szóló  2011.  évi  CVI.  törvény  közfoglalkoztatókra  vonatkozó  feltételeinek megfelelnek, és jelenleg is közfoglalkoztatást működtetnek.
A Pályázat forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” 2014. évi kiadási előirányzata.
Pályázat díjazása
A kiválasztott pályázatok nyertesei az alábbi díjazásban részesülnek: 
  • 1. helyezett: 8 millió forint
  • 2. helyezett: 6 millió forint
  • 3. helyezett: 4 millió forint
  • 4. helyezett: 3 millió forint
  • 5. helyezett: 2 millió forint
  • 6. helyezett: 1 millió forint
Pályázat benyújtásának határideje és módja 
A pályázatokat  2014. január 6. és 2014. február 3. közötti  időszakban elektronikus úton a programotlet@bm.gov.hu  e-mail  címre  kell benyújtani.
Érvényesen  beküldött programjavaslatnak számít  a fentiekben meghatározott címre a zárónap 24  óráig elküldött, a pályázó  egyértelmű azonosítására  alkalmas,  mellékelt  pályázati  adatlapot  is  tartalmazó elektronikus levél.
Letölthető dokumentumok
A pályázatból kizárásra kerül 
  1. Aki pályázati határidőn túl küldi be pályázati anyagát
  2. Aki nem jogosult a pályázat benyújtására
  3. Aki  nem  a  megadott,  programotlet@bm.gov.hu  e-mail  címen  keresztül  nyújtja  be pályázatát és nem a megadott formában.
A benyújtott pályázatok értékelése
A  benyújtott  pályázatokat  2014.  február  14-ig  a  BM  Közfoglalkoztatási  Helyettes Államtitkársága által  felállított szakmai bizottság bírálja el, majd  a  Belügyminiszter részére döntési javaslatot készít.
A  pályázattal  kapcsolatban  további  információ  kérhető  a  programotlet@bm.gov.hu  e-mail címen.