palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vásáry Tamás Ösztöndíj 2014

kormányzati portál pályázatVásáry Tamás-ösztöndíjat hoztak létre az önkéntesség elősegítésére 2014-től ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése és a a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatására.

 

A pályázat célja:

 • a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
 • b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása.

Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

 • magyar állampolgár – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy –
 • a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be.
 • a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll
 • más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
 • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
 • az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

A pályázaton az vehet részt, aki

 • tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
 • vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki

 • a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
 • b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

 

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: a 2014. évben havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2014. naptári évben

Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont a), vagy b) pont alapján egy-egy, a 2014. évben összesen kettő pályázó részesülhet.
Letölthető dokumentum
A pályázat benyújtásának meghosszabbított határideje:  2014. február hó 17. napja
A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságán

Kovács Réka
személyi titkár
(Telefon: (06 1) 795 7426;
E-mail: reka.kovacs2@emmi.gov.hu

Forrás: kormany.hu