palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Jelen pályázati felhívás – költségvetés-technikai okok miatt – kivételesen 6 hónapra, 2013 második félévére vonatkozik (július 1-től december 31-ig).

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Pályázók köre
A 2013. évi első félévi Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjat elnyert ösztöndíjasok az első félévi beszámoló 2013. június 19-ig való, pályázati kiírásnak megfelelő benyújtását követően pályázhatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2013-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet: 7 fő

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

1./ Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat. A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.lektoratus.hu honlapról.
2./ Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása) 6 példányban.

A pályázatot a MANK-hoz személyesen a 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51. szám alatti irodába vagy postai úton a 1250 Budapest I., Pf. 17. címre kell benyújtani.

Beérkezési határidő: 2013. július 5. (péntek) 16.00 óra, a postai feladás határideje: 2013. július 4. (csütörtök) éjfél.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
  • határidőn túl történik a benyújtása.

 A pályázat elbírálása

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el a pályázat beadási határidejétől számított 15 napon belül. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Nagy Ildikó, Sasvári Edit, Tatai Erzsébet és Horányi Attila művészettörténészek.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban a MANK-hoz lehet benyújtani.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A félévi beszámoló és a második félévre vonatkozó munkaterv kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású. A novemberi és decemberi ösztöndíj utalására a beszámoló elfogadásának függvényében december második felében, egy összegben kerül sor.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjasnak az éves kutatások eredményeiről, a megjelent publikációkról és a tudományos munka menetéről várhatóan 2013 december első felében kell beszámolnia. Az ösztöndíjasnak az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót – az ahhoz kapcsolódóan általa publikált tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt – kell benyújtania.
Köteles továbbá mellékelni egy a beszámoló alapján elkészített rezümét digitális formában, amelyet a MANK – az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó – a www.lektoratus.hu honlapon közzétesz. A rezümé benyújtása a beszámoló-kötelezettség szerves része, elmulasztása az ösztöndíj megvonását vonja maga után.
A beszámoló benyújtásának pontos idejéről és módjáról a MANK az ösztöndíjasokat legkésőbb 30 nappal a beadási határidő előtt értesíti.

A kuratórium szakmai döntése alapján a legszínvonalasabb beszámolót benyújtó ösztöndíjas 1 hónapot tölthet el ingyen a szigligeti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kállai Ernő-ösztöndíjasa.).

 Letölthető dokumentumok

Felhívás, adatlap, nyilatkozat – letöltés rtf formátumban

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Dikáczné Soós Ildikó
tel.: +36 1 201 2000/131 mellék
e-mail: ildiko.soos@alkotomuveszet.hu

Józsa Kitty
tel.: +36 1 201 2000/107 mellék
e-mail: kitty.jozsa@alkotomuveszet.hu