palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére. Jelen pályázati felhívás – költségvetés-technikai okok miatt – kivételesen 6 hónapra, 2013 második félévére vonatkozik (július 1-től december 31-ig).

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint összetett támogatási struktúrával kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázók köre
A 2013. évi első félévi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjat elnyert ösztöndíjasok az első félévi beszámoló 2013. június 10-ig való, pályázati kiírásnak megfelelő benyújtását követőenpályázhatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2013-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet: 26 fő

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

1./ Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat. A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.lektoratus.hu honlapról.
2./ Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása) 10 példányban.

A pályázatot a MANK-hoz személyesen a 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51. szám alatti irodába vagy postai úton a 1250 Budapest I., Pf. 17. címre kell benyújtani.

Beérkezési határidő: 2013. július 5. (péntek) 16.00 óra, a postai feladás határideje: 2013. július 4. (csütörtök) éjfél.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el a pályázat beadási határidejétől számított 15 napon belül. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Bán András művészettörténész; Baráz Tamás szobrászművész; Készman József művészettörténész; Konkoly Gyula festőművész; Somorjai Kiss Tibor grafikusművész; Szabó Ádám szobrászművész; Szegedy-Maszák Zoltán képzőművész; dr. Szepes Lászlóné művészettörténész; Szombathy Bálint képzőművész; Zsikla Mónika művészettörténész (az FKSE képviseletében).
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban a MANK-hoz lehet benyújtani.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A félévi beszámoló és a második félévre vonatkozó munkaterv kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású. A novemberi és decemberi ösztöndíj utalására a beszámoló elfogadásának függvényében december második felében, egy összegben kerül sor.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2013. december első felében kell beszámolnia (írásos beszámoló, portfólió és kész művek). A beszámoló benyújtásának pontos idejéről és módjáról a MANK az ösztöndíjasokat legkésőbb 30 nappal a beadási határidő előtt értesíti.

A kuratórium szakmai döntése alapján 1 ösztöndíjasnak a MANK egy felújított, modern kollektív műtermet biztosít a szentendrei művésztelepen, amelyet az ösztöndíjas 1 évig ingyen vehet igénybe a zavartalan, folyamatos alkotói munka érdekében.

Szintén a kuratórium döntése alapján a legszínvonalasabb beszámolót benyújtó ösztöndíjas 1 hónapot tölthet el ingyen a kecskeméti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Derkovits Gyula-ösztöndíjasa.).

Letölthető dokumentumok

Felhívás, adatlap, nyilatkozat – letöltés rtf formátumban

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Dikáczné Soós Ildikó
tel.: +36 1 201 2000/131 mellék
e-mail: ildiko.soos@alkotomuveszet.hu

Gömöry Judit
tel.: +36 1 201 2000/126 mellék
e-mail: judit.gomory@alkotomuveszet.hu