palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok és zenekritikusok részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Jelen pályázati felhívás – költségvetés-technikai okok miatt – kivételesen 6 hónapra, 2013 második félévére vonatkozik (július 1-től december 31-ig).

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak:
A 2013. évi első félévi Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíjat elnyert ösztöndíjasok az első félévi beszámoló 2013. június 10-ig való, pályázati kiírásnak megfelelő benyújtását követőenpályázhatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.

Ösztöndíjban részesülhet:    6 fő

Az ösztöndíj időtartama:     6 hónap

Az ösztöndíj bruttó összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat. A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.filharmoniabp.hu és www.lektoratus.hu honlapokról.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat 3 nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2.) irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Ágnes
Telefon: +36 1 266 1459, e-mail: filharm@hu.inter.net

Beérkezési határidő: 2013. július 5. (péntek) 16 óráig 

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
–  a pályázati feltételeknek nem felel meg,
–  az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
–  határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, az Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt 30 munkanapon belül.

A kuratórium tagjai: Kovács Sándor (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi tanszék vezetője); Fekete Gyula (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző tanszék vezetője); Richter Pál (MTA Zenetudományi Intézet igazgatója); Hollós Máté (Magyar Zeneszerzők Egyesülete, elnök); Földes Imre (Magyar Zenei Tanács delegáltja); Dubrovay László (Magyar Muzsikás Fórum delegáltja).

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges kifogásokat, írásban a döntés kézhezvételétől, illetve nyilvánosságra hozatalától számított 15 napon belül, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-hez lehet benyújtani.

Az értékelés szempontjai:
A félévi beszámoló szakmai tartalma.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a MANK ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert alkotóknak az ösztöndíjas időszak alkotói teljesítményéről 2013. december első felében kell beszámolnia. A beszámoló benyújtásának pontos idejéről és módjáról a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. az ösztöndíjasokat legkésőbb 45 nappal a beadási határidő előtt értesíti.

A beszámolók kvalitása és a kuratórium szakmai döntése alapján a legkiemelkedőbb ösztöndíjasok a MANK összesen 2 hónap ingyenes elhelyezést biztosít a szigligeti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kodály Zoltán-ösztöndíjasa.).

Letölthető dokumentumok

Felhívás, adatlap, nyilatkozat – letöltés rtf formátumban

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Széll Ágnes, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
telefon: +36 1 266 1459, e-mail: filharm@hu.inter.net

Gömöry Judit, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
telefon: +36 1 201 2000/126, e-mail: judit.gomory@alkotomuveszet.hu