palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Katalizátor-díj 2013

tranzit.hu idén negyedik alkalommal hirdeti meg a Katalizátor-díjat. A díjjal kiemelkedő művészeti tevékenységekre kívánják felhívni a figyelmet. Emellett – idén először – egy olyan folyamatot is létre kívánnak hozni, amelyben a szakmának lehetősége nyílik saját, bevett gyakorlataira reflektálni. A Katalizátor-díjak kiosztását ezért egyúttal egy önvizsgálati folyamat részévé teszik, melynek két kiemelkedő eseménye lesz: a kiválasztást megelőző Nyitott fórum, amelynek célja a díjazás szempontjainak pontosítása lesz (MÜSZI, 2014. Január 17.), valamint a Díjátadó esemény, amelyen a zsűri nyilvánosan vitatja meg, hogy ki – és miért – kapja a 2013-as Katalizátor-díjat (Trafó, 2014. Február 9.).

 

Idén azt vizsgálják, hogy milyen módon képes hatni a művészet a társadalmi folyamatokra. Milyen eszközök állnak a társadalmilag elkötelezett művészek rendelkezésére, és milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy – a társadalmi folyamatokra tudatosan hatni kívánó – művészeti projektnek. Ezek lesznek a Nyitott fórum legfontosabb kérdései, melyen a szakma képviselői mellett, az elkötelezett érdeklődők, köztük újságírók és társadalomtudósok is kifejtik véleményüket.

A művészet hasznáról, a művészeten kívüli környezetre gyakorolt hatásáról az elmúlt évtizedekben kiterjedt elméleti diskurzus folyt. A felvetett kérdésekre különböző elméleti keretezésben számos releváns válasz született. A tranzit.hu most új megközelítésben, közösen próbál választ keresni olyan kérdésekre, mint:

  • Milyen módon tud a művészet részt vállalni a társadalmi válságok kezelésében?
  • Megelégedhetünk-e a szimbolikus hatásokkal, vagy direktebb eszközök után kell néznünk?
  • Milyen eszközeink, jó gyakorlataink vannak? 
  • Hogyan használhatjuk ezeket arra, hogy előremutató folyamatokat hozzunk létre, akár társadalmi szinten?

A cél az, hogy ezen kérdések megvitatásába a tágan értelmezett közösségek is bekerüljenek.  A társadalmilag elkötelezett művészetnek feladata, hogy nyitott legyen a szakmán túlról jövő észrevételekre, kritikákra, elvégre a társadalmilag elkötelezett művészet kérdései mindenkit érintenek. Olyan vitára invitálnak tehát mindenkit, amely értékválasztások felvállalása mellett nem nevez meg általánosan érvényesnek vélt értékeket.

Művészeti kategória: jelöld a saját projekted!

A részvételiség elvei és az érdemi vita érdekében idén szeretnék elérni, hogy a jelöltek aktív részesei legyenek a kiválasztás folyamatának. Arra buzdítják a jelölteket, hogy maguk is vegyenek részt a társadalmilag elkötelezett művészetről folyó diskurzusban, mutassák be módszereiket, és  ­̶  ha úgy gondolják  ­̶  érveljenek kezdeményezésük érvényessége mellett. Ennek megfelelően idén először arra kérik az alkotókat, hogy saját projektjeiket jelöljék.

A 2013-as Katalizátor-díj díjazottjait a zsűri olyan projektekből fogja kiválasztani, amelyek megfelelnek a következő tág kritériumrendszernek, továbbá azoknak, melyek a  Nyitott fórumon kerülnek elfogadásra.

Olyan művészeti projekt, amely:

  • Kritikusan viszonyul a környezetéhez;társadalmi ügyek mellett elkötelezett.
  • Segíti a demokratikus értékek, a társadalmi egyenlőtlenségek megértését, új perspektívát nyújt társadalmi kérdések megvitatásához. Esetleg olyan, előremutató módszereket javasol vagy alkalmaz, melyek segíthetik a megoldások megtalálását;
  • Törekszik az általa érintett társadalmi kérdések megértésére és számol a projekt környezetre gyakorolt hatásával;
  • Arra tesz kísérletet, hogy kilépjen a művészeti diskurzus hagyományos tereiből.

A folyamat a 2014. február 9-i Díjátadó eseménnyel zárul.  A tranzit.hu csapata szeretné, ha a Díjátadóig tartó időszak valóban katalizációs folyamatként működne, és a létező kezdeményezések vizsgálatával egybekötve lehetne megvitatni a felvetett kérdéseket. Ennek feltétele, hogy a releváns projektek részt vegyenek a folyamatban. Ezért arra kérik a potens csoportokat, hogy ha a felhívással megszólítva érzik magukat, jelöljék a projektjeiket 2014. január 13-ig ! Ha pedig tudomásod van a leírásnak megfelelő kezdeményezésekről vagy alkotásokról, hívd fel a projektgazdák figyelmét a Katalizátor-díj 2013 kiírására.

A művészeti kategória díjazottja 500.000 forintban részesül.

A Művészeti kategóriára itt jelölheted magad

 katalizator_abra_blogra_540x

Motor: bárki jelölhet!

Mint eddig minden évben, idén is két díj lesz kiosztva. A második kategória a Motor, melyet idén olyan bevált gyakorlatok és új kezdeményezések számára szeretnének fenntartani , amelyek sokat tesznek azért, hogy a társadalmilag elkötelezett művészet új megközelítéseket találjon.

A kategória jelöltje lehet fontos kulturális eseményeknek teret biztosító helyszín vagy kulturális fesztivál, eseménysorozat, társadalmilag elkötelezett projekteknek bemutatkozási lehetőséget nyújtó online és offline felület vagy egy ezeket vizsgáló tudományos kutatómunka, workshop, előadássorozat, akár a demokratikus cselekvés új formáival kísérletező társadalmi mozgalom.

A kategória díjazottja szintén 500.000 forintban részesül, a kategória győztesét a zsűri előzetesen választja ki, döntését a Díjátadón tárja a közönség elé. 2013 Motorját is együtt keressük, ebben a kategóriában bárki jelölhet, szintén 2014. január 13-ig!

A Motor kategóriára itt tudsz jelölni

Link: Katalizátor-díj 2013