palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP-2009-3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése

umfteulogo_15013Támogatás célja: A konstrukció fő célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása illetve javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: kétfordulós pályázat

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.03.18.

Beadási határidő: 2010.12.06.

Kedvezményezettek köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Minden részcélra:

Központi költségvetési szervek
Köztestületi költségvetési szervek
Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei és intézményeik
100 %-ban állami tulajdonú Erdőgazdasági Zrt.
Alapítványok, Közalapítványok, Egyesületek,
Egyház és egyházi intézmények
100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú kht-k
100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú szervezetté minősített
non-profit gazdasági társaságok
Csak vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése részcélra:
GySEV Zrt., MÁV Zrt.;
Állami közútkezelő (Magyar Közút Kht.)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a Projekt-előkészítés
2. forduló
Csak nemzeti park igazgatóságok pályázhatnak az alábbi tevékenységekre:
Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel, vagy létező vezetékszakasz
átépítésével
Barlangbejáratok biztosítása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése
Földvásárlással kapcsolatos tevékenységek

Támogatható szakmai tevékenységek köre
1. Élőhely-védelem, -helyreállítás
2. Élettelen természeti értékek megőrzése
Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek
korszerűsítése (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére engedélyezett
tevékenységek)
Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
Földtani alapszelvények rekonstrukciója
Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
Ex lege védett források helyreállítása
Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
3. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
Út-vasút természetbarát átalakítása
Továbbá: A fenti részcélokon belül felsorolt támogatható tevékenységek kombinációja

Támogatás mértéke (%): 100
A projekt előkészítés elszámolható költségeinek felső határa a projekt megvalósítás tervezett elszámolható költségeinek legfeljebb 6%-a lehet.

Támogatás minimum összege: 50 000 000.- HUF
Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.
Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF

Nemzeti park igazgatóságok és nemzeti park igazgatóságok által vezetett konzorciumok esetén a projekt megvalósításra nyújtható támogatás összege maximum 1000 millió Ft.

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati dokumentáció