palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP – 2009 – 7.2.4.0. és KEOP – 2009 – 2.4.0. Szennyezett területek kármentesítése

umfteulogo_15013Támogatás célja: A konstrukció célja a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével. A szennyezett területen található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése vagy a szennyezés megszüntetése a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listára (NKPL), illetve annak módszertanára támaszkodóan, a következő prioritás szerint:– a 2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel (VKI) harmonizáló 219/2004. (VII. 21.)Korm. rendelet értelmében, 2015. december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EU követelmény);
– a fokozottan érzékeny, az érzékeny és a kevésbé érzékeny területeken található felszín alatti vízbázisok elszennyezési kockázatának csökkentése, valamint a szigorúan védett, védett természeti területek-, értékek károsodási kockázatának csökkentése.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 37 500 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.03.06.

Beadási határidő: 2010.11.09.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás első fordulójának keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
I. A felelősség az okozóra át nem hárítható, (ismeretlen, vagy jogutód nélkül
megszűnt okozó esetén) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4)
bekezdése alapján az érintett miniszter által közétett, a kármentesítés
irányításával megbízott szervezet, különösen:
a) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
b) Nemzeti Park Igazgatóság,
c) Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
d) Honvédelmi Minisztérium szerve,
e) települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás (a hatályos 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11.§ (2) bekezdésében szereplő korlátozásokkal),
f) egyéb költségvetési szerv.
II. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
63/B §-a, valamint a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és
természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet
alapján elrendelt felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaság helyett a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az érintett
miniszter által közétett a kármentesítés irányításával megbízott szervezet,
aki várhatóan az egyszerűsített felszámolás lezárását követően felelőssé
válik a kármentesítés elvégzéséért.
III. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(felügyelőség) és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés
alapján az érintett miniszter által közétett a kármentesítés irányítására
megbízott szervezet (felügyelőség kivizsgálás előkészítésére, a kijelölt
szerv az azt követő feladatok ellátására) konzorciuma.

Jelen pályázati kiírás második fordulójának keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
A felelősség az okozóra át nem hárítható, (ismeretlen, vagy jogutód nélkül
megszűnt okozó esetén) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. §
(4) bekezdése alapján az érintett miniszter által közétett, a
kármentesítés irányításával megbízott szervezet, különösen:
a) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
b) Nemzeti Park Igazgatóság,
c) Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
d) Honvédelmi Minisztérium szerve,
e) települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás (a hatályos 16/2006 (XII.
28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11.§ (2) bekezdésében szereplőkorlátozásokkal),
f) egyéb költségvetési szerv.

A második fordulóba egyéb esetekben nem lehet pályázatot benyújtani.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Az 1. fordulóban a támogatható · Projekt-előkészítés

Támogatható szakmai tevékenységek köre a 2. fordulóban
– kármentesítéshez szükséges bontási munkálatok, a bontás és a beavatkozás során
keletkező hulladékok kezelése
– a kármentesítés beavatkozási munkáihoz szükséges létesítmények / műtárgyak kialakítása
– kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése
– kármentesítés beavatkozási munkájának előrehaladását és befejezését ellenőrző vizsgálatok
– kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

Támogatás mértéke (%): 100
Az előkészítési támogatás összege legfeljebb a 2. fordulóban – a megvalósítási szakaszban – tervezett elszámolható költségek 6%-a lehet. Támogatás minimum összege: 25 000 000.- HUF
Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.

Támogatás maximum összege: 6 500 000 000.- HUF
Az előkészítési támogatás összege legfeljebb a 2. fordulóban – a megvalósítási szakaszban – tervezett elszámolható költségek 6%-a lehet.

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati dokumentáció