palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP – 2009 – 5.3.0./B – Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

umfteulogo_15013Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás
formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes mérető projekteket támogat, a kedvezményezetti célcsoport és a regionális térkép szerint 30-70 % (ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-70%) mértékben.

Kedvezményezettek köre: Jogi személyiségő vállalkozás; Jogi személyiség nélküli vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi személyiségő nonprofit szervezet; Egyéb gazdasági szervezet

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 6 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.03.20.

Beadási határidő: 2009.12.31.

Támogatás minimum összege: 1 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.
2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
3. Világítási rendszerek korszerűsítése
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek
Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet 1)
és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következő
megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló
energia technológiával is):
a) napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre
és/vagy főtésrásegítésre,b) biomassza, azon belül faapríték, fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelő
kazán használati melegvíz-termelésre, fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre,
c) geotermális energia hasznosítása
d) geotermikus hőszivattyú alkalmazása használati melegvíztermelésre
és/vagy főtésrásegítésreAz „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek” alfejezet 3)
alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is):
e) napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben
érintett épület villamosenergia-ellátásához.
ii) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati dokumentáció