palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP – 2009 – 4.2.0/B – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

umftTámogatás célja: A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és e mellett a hazai fosszilis energiahordozó-készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át.

A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába
való elmozdulás elősegítésével.

„A helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése.

Villamosenergia, valamint együttes villamosenergia és hőtermelés a KEOP-2009-4.4.0 konstrukció keretében támogatható.

A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja az energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és non-profit szektor intézményeiben, másodsorban kis- és középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz kapcsolódóan, valamint a távfűtési rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. Ezen keresztül cél az önkormányzati, valamint a vállalkozói célcsoport esetében a hosszútávú energiaköltségek csökkentése.

A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a fosszilis energia felhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez, az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 6 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.03.20.

Beadási határidő: 2009.12.31.

Támogatás mértéke (%): 40 maximálisan 70%

Támogatás minimum összege: 1 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF

Kedvezményezettek köre: Jogi személyiségű vállalkozás; Jogi személyiség nélküli vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi személyiségű nonprofit szervezet; Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység; Egyéb gazdasági szervezet

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Napenergia hasznosítása;

Biomassza-felhasználás;

Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése;

Geotermikus energia hasznosítása; Hőszivattyús rendszerek telepítése;

Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával;

Megújuló energiaforrások kombinálása;

Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása.

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati dokumentáció