palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP 2009-4.4.0-Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés

umftTámogatás célja: Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés” elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást.
A konstrukció elsősorban az együttműködő villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja.
A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának,valamint a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez, továbbá az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 10 000 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.03.20.

Beadási határidő: 2009.12.31.

Támogatás mértéke (%): 70

Támogatás minimum összege: 1 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF

Kedvezményezettek köre: Jogi személyiségű vállalkozás; Jogi személyiség nélküli vállalkozás; Költségvetési szerv és intézménye; Jogi személyiségű nonprofit szervezet; Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység; Egyéb gazdasági szervezet Támogatási feltételek/

A támogatható tevékenységek köre: Napenergia alapú villamosenergia termelés; Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hı és villamosenergiatermelésre; Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása; Biogáz-termelés és felhasználás; Geotermikus energia hasznosítása; Szélenergia-hasznosítás; Megújuló energiaforrások kombinálása

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati csomag