palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NYDOP-2009-2.1.1.A,B Kiemelt, nemzetközi jelentőségő gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása pályázata

umftTámogatás célja: Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára.

A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva

  • innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve
  • a régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt fejlesztése.

A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez is:

  • A hazai turizmus versenyképességének növelése
  • Innováción alapuló kínálatfejlesztés
  • Regionális szintű desztináció-fejlesztés
  • Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaság teljesítményének, versenyképességének javítása

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 7 076 177 854 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.04.30.

Beadási határidő: 2010.12.31.

Támogatás mértéke (%): 85

Támogatás minimum összege: 500 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 2 000 000 000.- HUF

Kedvezményezettek köre: A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. §-nak megfelelően: A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház. Az NFÜ előterjesztése alapján a Kormány ettől indokolt esetben eltérhet.

Projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem pályázhatnak, de konzorciumi tagként bevonható szervezetek:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit
gazdasági társaságok (KSH 599)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: Egy pályázat azonos turisztikai desztinációban többfajta tevékenyég megvalósulását is támogathatja. A tevékenységeknek az adott desztináció arculatát meghatározó vonzerőkhöz kell kapcsolódniuk. Támogatás kizárólag legalább az év 300 napján nyitva tartó létesítmények fejlesztéséhez igényelhető.

Önállóan támogatható tevékenységek:

– A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségő gyógyfürdőinek fejlesztése: az egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken

– A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek
fenntartható turisztikai célú fejlesztése

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati csomag