palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„Kerékpárral 7 határon át” pályázat kerékpáros túrák, programok megvalósítására

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Kerékpárral 7 határon át” címmel vissza nem térítendő egyedi támogatási lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához.

A pénzügyi támogatás keretösszege 15 millió forint.

A „Kerékpárral 7 határon át” programsorozat céljai: a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpáros közlekedési mód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) – beleértve azok magyarlakta térségeivel – fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése.

A célok megvalósítása érdekében kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni.

A támogatást kerékpáros versenysport rendezvény szervezésére nem lehet igénybe venni.

A programok biztosítanak lehetőséget a határ menti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére.
A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését.

Támogatást igényelhetők köre:

Pályázatot adhatnak be határ menti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására:

 • civil egyesületek,
 • non-profit vállalkozások,
 • települési önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló intézmények.

Támogatás mértéke:
A pályázat teljes keretösszege bruttó 15 MFt.
Egy pályázat maximális támogatási összege bruttó 500.000 Ft.
A maximális támogatási intenzitás legfeljebb 100%.

Támogatható pályázatok száma minimum 30 (függ a beadott pályázatok tervezett kertösszegétől).
Egy pályázó legfeljebb 2 pályázatot nyújthat be.

Letölthető dokumentumok

7hataron_felhivas_2016

Felhivas es tajekoztato

A támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok:
 kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 a jelentkezéshez szükséges nyilatkozat (2. sz. melléklet)
 a tervezett kerékpáros túra, program részletes bemutatása
 az egyedi támogatási kérelmet aláíró, szerződéskötésre jogosult személy aláírási címpéldányának vagy banki bejelentő kartonjának elektronikus benyújtása

Az egyedi támogatási igény benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A támogatási igény benyújtásának módja: a pályázati dokumentáció (pályázati adatlap, nyilatkozat, kerékpáros program részletes bemutatása, aláírási címpéldány) elektronikus úton történő megküldése a 7hataron@nfm.gov.hu e-mail címre. Támogatható kiadások:

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott programhoz, hozzájárulnak a kerékpáros rendezvény céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához.
 • A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
 • Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
 • A rendezvény megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel.

Elszámolható költségek köre a következő:

 • Bérköltség és munkaadót terhelő járulékok, adók – bruttó bér, a személyi kifizetések után fizetendő járulékok és adók a projekt összegének max. 20%-a.
 • Szolgáltatás megrendelés bruttó díja – a projekt összegének max. 80%-a. A program megvalósítását elősegítő, harmadik féltől rendelt szolgáltatások, mint pl:
  • Rendezvényszervezési díjak
  • Bérleti díjak: bérleti szerződésben meghatározott, számlával fizetett szolgáltatás díja. Pl. rendezvény helyszín-, gépkocsi/busz- vagy egyéb eszköz bérlése;
  • Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások: szolgáltatási szerződésben meghatározott, számlával fizetett fuvarozás, személyszállítás díja
  • Marketing szolgáltatások (hirdetés, reklámszolgáltatás, kiadvány, szóróanyag, plakátkészítés,
  • Élelmiszer alapanyag beszerzés, étkezés költségei: a program megvalósításával összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségei (élelmiszer alapanyag költségei pl.: kenyér, vaj, felvágott, ásványvíz, gyümölcs, csokoládé, éttermi szolgáltatás) a projekt összegének max. 30%-a
  • Szállásköltség: Támogatott nevére szóló számla ellenében kifizetésre kerülő szállásköltség. Maximum 3 csillagos szálloda számolható el.
  • Eszközbeszerzés bruttó díja – a projekt összegének max. 20%-a

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ha a pályázó a kerékpáros program megvalósításához önerővel rendelkezik,
 • ha a pályázó a kerékpáros program megvalósítását határon túli partner szervezettel/szervezetekkel együttműködve végzi,
 • ha a pályázó intézmény vagy település „Kerékpárosbarát munkahely” vagy „Kerékpárosbarát település” címmel rendelkezik.

A támogatási igények elbírálására 2016 áprilisában kerül sor.

A támogatás odaítéléséről a nemzeti fejlesztési miniszter egyedileg dönt. A döntés ellen a pályázó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a szerint kifogást nyújthat be.

A támogatás folyósítása: A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik, utólagos pénzügyi elszámolási kötelezettség mellett.

A támogatott szervezettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.

További részletes tájékoztatás a 7hataron@nfm.gov.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhető.