palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő helyi szervezetek támogatására

Borászat pályázat

HOISzelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 2016 – Helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló programsorozat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő helyi szervezetek támogatására.

A programsorozat célja, hogy innovatív módon megvalósult, illetve folyamatban lévő helyi fejlesztési modelleket ismerjenek meg a két kiemelt térségben élők, fejlesztve ezzel a területen és térségen belüli együttműködési kultúrát, elősegítve a hálózatos együttműködés kialakulását. A fejlesztési támogatás célja egyrészt – komplex térségfejlesztést célzó szemléletformáláson keresztül – a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak operatív programjaihoz illeszkedő, konkrét projektötletek kidolgozásával segíteni elő a helyi szervezetek felkészülését a támogatási források lehívására, másrészt kidolgozott mintaprojektek megvalósításának elősegítése kisléptékű
fejlesztések támogatásával.

A programsorozatban való részvétel feltételei
Projektötlet benyújtása, amely helyi gazdaságfejlesztési hatású, közösségi szemléletű, kisléptékű fejlesztés megvalósítását kezdeményezi. Helyi gazdaságfejlesztési hatásúnak a helyi kezdeményezésű, tisztán gazdasági jellegű fejlesztések és beruházások, valamint az ezekhez kapcsolódó, illetve kiegészítő társadalmi-gazdasági és közösségi célú fejlesztések tekinthetők.
Közösségi szemléletű az a projektötlet, amely nem kizárólag egy gazdasági szereplő fejlesztését szolgálja, hanem a helyi közösség több szereplője számára pozitív fejlesztő hatással bír.
Kisléptékű fejlesztés az elnyerhető támogatási forrásból, valamint rendelkezésre álló helyi források igénybe vételével működtethető módon megvalósuló helyi fejlesztés.
A támogató célja, hogy az elérhető támogatási forrásból, a rendelkezésre álló helyi források igénybevételével megvalósítható projektötletek kerüljenek kidolgozásra

A projektben történő részvétel előfeltétele a felhívásra történő jelentkezés. A jelentkezés a Herman Ottó Intézet által üzemeltetett elektronikus felületen megtalálható elektronikus űrlap magyar nyelvű kitöltésével és a projektötlet benyújtásával történik. A támogató döntésének eredményeként kiválasztott – sikeres projektötletet benyújtó – szervezetek vehetnek részt a programsorozaton.

A jelentkezés határideje: 2016. április 17. vasárnap 23.59 perc

Letölthető dokumentumok

Szelid tersegfejlesztes_felhivas

egyéb dokumentumok

A mintaprojektek részletes kidolgozása, benyújtása

A motivációs szeminárium lezárásaként projektmentor segítségével egyéni és/vagy kiscsoportos konzultáció keretében – a résztvevők projektötleteiből részletes mintaprojekt kidolgozására és benyújtására kerül sor. A mintaprojekt benyújthatóságának előfeltétele a motivációs szemináriumra való kiválasztás és az azon való 100%-os részvétel.
A motivációs szemináriumon való részvétel térítésmentes, a résztvevő(ke)t kizárólag az utazási költség terheli.
Az „A” komponens végén, a mintaprojektek „B” komponensre való kiválasztását megelőzően előzetes helyszíni monitoring látogatásra kerül sor. Az előzetes monitoring látogatás célja a projekt aktuális állapotának helyszíni vizsgálata.

A pályázó a projekt megvalósítását az előzetes monitoring látogatást követő napon, saját kockázatra megkezdheti.

A részletesen kidolgozott mintaprojekt benyújtásának határideje 2016. május 29.

A támogatás forrása, a rendelkezésre álló keretösszeg

A teljes program keretösszege: 101 000 000 forint, a mintaprojektek támogatására fordítható keretösszeg 84 000 000 forint.

Egy mintaprojekt megvalósítására legalább 1 millió forint, legfeljebb 6 millió forint támogatás adható.

A támogatásból a kedvezményezett által visszaigényelhető Általános Forgalmi Adó (ÁFA) nem finanszírozható.

A támogatás intenzitása a mintaprojekt tervezett költségeinek 90%-ig terjedhet, azaz a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 90%-a, maximum 6 millió Ft minden pályázó esetében.

A jelentkezésre jogosultak köre
Jelen felhívás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi, a dokumentáció 1. sz. mellékletben felsorolt települések valamelyikén jelen felhívás megjelenésének napján székhellyel
vagy telephellyel rendelkező szervezetek jelentkezhetnek és nyújthatnak be projektötletet:

  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek;
  • közalapítványok;
  • 2011. évi CCVI. törvény 6. § és 10. §-ban felsorolt egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények;
  • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények;
  • 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások;
  • non-profit gazdaság társaságok;
  • szövetkezetek.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatás munkanapokon 8.30 órától 16.00 óráig, pénteken 14.00 óráig a (1) 362-8144 információs telefonszámon, illetve a benyújtási időszak alatt a tersegfejlesztes@hoi.hu e-mail címen kérhető.

A benyújtási időszak: 2016. március 29. – 2016. április 17. (23:59 óra)

A jelentkezések és a projektötletek feldolgozója
Herman Ottó Intézet
Természetmegőrzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatósága
1223 Budapest, Park u. 2.

A pályázat részletes információi: Pályázat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő helyi szervezetek támogatására