palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kerékpárút-hálózat fejlesztése – KÖZOP-3.2.0/C-08-11

új-széchényi-tervA támogatás célja, a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozásának, társfinanszírozása. A fejlesztések hozzájárulnak a prioritás célkitűzéseihez, a “Térségi elérhetőség javításához” a regionális közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével.

Letölthető dokumentumok

Rendelkezésre álló forrás: A KöZOP 2011-2013 időszakában a kerékpárút-hálózat fejlesztésére előirányzott keretösszeg várhatóan 6,47 Mrd Ft A kötelezettségvállalásra fedezetet a Közlekedés Operatív Program alapján elfogadott, az adott időszakban hatályban lévő költségvetési törvényben biztosított kötelezettségvállalási keretösszegek nyújtanak.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Támogatásra jogosultak

  • Önkormányzatok és ezek társulásaik,
  • Központi költségvetési szervek,
  • fentiek társulásai.

Támogatható tevékenységek köre: Kizárólag a „Pályázati útmutató“-ban meghatározott tevékenységek támogathatók.

Projekt területi korlátozása: Magyarország egész területén (kivéve a Közép-magyarországi Régiót) 1, 2, és 3 számjegyű főutak külterületei szakaszain hivatásforgalmi célú kerékpáros létesítmények (kerékpárút, kerékpársáv, árvédelmi töltésen vezetett burkolt kerékpárforgalmi célt szolgáló út, belterületi bekötés esetén gyalog-kerékpárút létrehozása. A projekt tárgyát képező külterületi kerékpárutak és a meglévő belterületi szakaszok, illetve más biztonságos továbbhaladást megteremtő létesítmények összeköttetését biztosító, belterületi kerékpárforgalmi létesítmények (kerékpárút, kerékpársáv, közös gyalogoskerékpárút) megvalósítása az IH egyedi döntése alapján legfeljebb 250 m hosszban támogatható.

Ha Kormány által nevesített kiemelt projekt útszakaszát érinti a pályázat, akkor a pályázat beadásának feltétele a megvalósult közút, vagy a közút engedélyezési tervének megléte. A kiemelt projektekkel műszakilag összefüggő kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítására a KKK nyilatkozata alapján nyújtható be pályázat.

Támogatás formája: A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás – vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 85-90 %-a. Az adott térségre vonatkozó finanszírozási arányt a „Pályázati útmutató” tartalmazza.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértékére: minimum 50 millió Ft, maximum 450 millió Ft.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen, csak olvasható és nem szerkeszthető file formátumban kell megadni pl.: *.pdf), zárt csomagolásban, kézbesítő útján, vagy személyesen a következő címre kell beküldeni:

Közlekedés Operatív Program
Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11

Közreműködő Szervezet:
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
1012 Budapest, Vérmező u. 4.

A pályázat eredeti és másolati példányait külön-külön csomagolásban kell benyújtani. Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KÖZOP-3.2.0/c-08-11), a pályázó nevét és címét, a pályázat címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújtására szakaszosan van lehetőség, a szakaszok az alábbiak:

Amennyiben a rendelkezésre álló keret időközben kimerül, a pályázati kiírás lezárásra kerül.

A pályázatok értékelésére a mindenkor hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján kerül sor.

A pályázók kérdéseiket a 06-40/638-638 ügyfélszolgálati kék számon vagy az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu email címen tehetik fel. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az ÚSZT honlapján talál, http://ujszechenyiterv.gov.hu

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu