palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása – KMR

új-széchényi-tervA pályázat célja a hátrányos helyzetű emberek önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése, valamint munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és foglalkoztatásának biztosítása. A projekt járuljon hozzá a munkavállalást gátló és a család, valamint a munkavégzés összehangolásából fakadó nehézségek feloldásához a közösségszervezés, közösségfejlesztés a szociális szövetkezet szociális, oktatási, kulturális funkciója által.

Támogatás megnevezése: Atipikus foglalkoztatási formák támogatása – TÁMOP 2.4.3.B-2-11/2
Forrás összege: 345 000 000 .- HUF
Beadás kezdete:2011.01.15.
Beadási határidő:2011.03.31.

Letölthető dokumentáció:

Támogatás célja:

 • Hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állása, foglalkoztatása és szövetkezeti taggá válása
 • Foglalkoztatás bővítése a helyi szükségletek kielégítésére, helyi piaci igényekre fókuszáló tevékenységgel, illetve tevékenységbővítéssel
 • Erősítse a szociális szövetkezetek gazdaságos működését az önfenntartóvá válásuk megalapozása érdekében

Kedvezményezettek köre:Jelen pályázati kiírás keretében pályázni kizárólag jogerős cégbírósági bejegyzéssel rendelkező a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 8.§-a szerinti szociális szövetkezetek (kivéve iskolaszövetkezetek) jogosultak. TÁMOP-2.4.3.B-2-10/2 kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be (ugyanazon pályázónak külön a TÁMOP-2.4.3.B-2-10/1, külön a TÁMOP-2.4.3.B-2-10/2 kiírásban van lehetősége pályázatot benyújtani, amennyiben az abban leírt feltételeknek maradéktalanul megfelel).

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak
(KSH besorolással):

 • Szociális szövetkezet (KSH besorolás 129 – kivéve iskolaszövetkezet)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 • Üzleti terv elkészítése /aktualizálása
 • Közbeszerzések előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • Szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése
 • projektmenedzsment feladatok
 • célcsoport foglalkoztatását elősegítő tevékenységek
 • projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése
 • új munkahelyek létrehozásával összefüggő épület felújítás, átalakítás, bővítés
 • nyilvánosság biztosítása, a szövetkezet céljainak népszerűsítése
 • marketing tevékenység, a szövetkezet termékeinek népszerűsítése
 • Piackutatás
 • piacra jutás segítése
 • a szövetkezet tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenység (csapatépítés)
 • tevékenység/szolgáltatás bővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések
 • hátrányos helyzetű szociális szövetkezeti tagok/munkavállalók munkába állásával összefüggő kompetencia felmérés és pszichoszociális fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • Gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tanácsadások és szolgáltatások igénybevétele
 • Célcsoporthoz és társadalmi célokhoz kapcsolódó tanácsadások és szolgáltatások igénybevétele
 • Honlapkészítés, honlapfejlesztés
 • Közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 10 – 20

Bővebb információ:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
Tel.: 474-9560

Közreműködő szervezet:  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.)
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45./C
Tel.: 2734250
Fax.: 2732580
Honlap: www.esza.hu
E-mail: EUtamogatas@esza.hu

forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu