palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása – konvergencia régiók

új-széchényi-tervA projekt célja a hátrányos helyzetű emberek önfoglalkoztatóvá1 válásának elősegítése, valamint munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és foglalkoztatásának biztosítása. A projekt járuljon hozzá a munkavállalást gátló és a család, valamint a munkavégzés összehangolásából fakadó nehézségek feloldásához a közösségszervezés, közösségfejlesztés a szociális szövetkezet szociális, oktatási, kulturális funkciója által.

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása
Kódszám: TÁMOP 2.4.3.B-2-11/1
Forrás összege: 1 955 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2011.01.17.
Beadási határidő: 2011.03.31.

Letölthető dokumentumok

Támogatás célja:

 • Hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állása, foglalkoztatása és szövetkezeti taggá válása Foglalkoztatás bővítése a helyi szükségletek kielégítésére, helyi piaci igényekre fókuszáló tevékenységgel, illetve tevékenységbővítéssel
 • Erősítse a szociális szövetkezetek gazdaságos működését az önfenntartóvá válásuk megalapozása érdekében

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

 • Szociális szövetkezet (KSH besorolás 129 – kivéve iskolaszövetkezet)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 • Üzleti terv elkészítése /aktualizálása
 • Közbeszerzések előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • Szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése
 • Projektmegvalósítás szakasza
 • projektmenedzsment feladatok
 • célcsoport foglalkoztatását elősegítő tevékenységek
 • projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése
 • új munkahelyek létrehozásával összefüggő épület felújítás, átalakítás, bővítése
 • nyilvánosság biztosítása, a szövetkezet céljainak népszerűsítése
 • marketing tevékenység, a szövetkezet termékeinek népszerűsítése
 • Piackutatás
 • piacra jutás segítése
 • a szövetkezet tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenység (csapatépítés)
 • tevékenység/szolgáltatás bővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések
 • hátrányos helyzetű szociális szövetkezeti tagok/munkavállalók munkába állásával összefüggő kompetencia felmérés és pszichoszociális fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • Gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tanácsadások és szolgáltatások igénybevétele
 • Célcsoporthoz és társadalmi célokhoz kapcsolódó tanácsadások és szolgáltatások igénybevétele
 • Honlapkészítés, honlapfejlesztés
 • Közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek

Projekt területi korlátozása: Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia régióban kell lennie.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban – vissza nem térítendő támogatás – részesül.

Támogatás mértéke

 • A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
 • Csekély összegű támogatás esetében a támogatás mértéke 100%.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 20 000 000 Ft, de maximum 50 000 000 Ft lehet.

Támogatható projektek száma: 40 – 50

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikus formában nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekttervet és a csatolandó mellékleteket elektronikus formában (kizárólag CD vagy DVD lemezen a következő címre kell benyújtani:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-2.4.3.B-2-10/1
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók 818.

A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a 06-40/638-638 ügyfélszolgálati kék számon vagy az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu email címen tehetik fel.

Bővebben:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
Tel.: 474-9560
Web: http://nfu.hu

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.)
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45./C
Tel.: 2734250
Fax.: 2732580
Honlap: www.esza.hu
E-mail: EUtamogatas@esza.hu