palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítására

kum-palyazatA Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása tárgyában (A pályázat kódszáma: KüM-2010-6). A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-ának (1) bekezdése és 38/A.§ (1) bekezdés e) pontja alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyek a magyar EU-elnökség prioritásainak jobb megismertetésére, az Unión belüli civil kapcsolatok erősítésére kérnek támogatást.

A pályázat tárgya

A támogatás célja: A fiatalok (elsősorban a 18-35 éves korosztály) ismereteinek bővítése, aktív bekapcsolása a fent jelzett célok elérése érdekében. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Növekedés és foglalkoztatás (romaintegráció, gyermekszegénység elleni küzdelem), a Polgárbarát Unió (kulturális sokszínűség, mint védendő európai érték), az Erősebb Európa (Duna-régió Stratégia), Bővítés és szomszédságpolitika (Nyugat-balkáni kapcsolatok erősítése) témában pályáznak. Épp így azok a civil szervezetek, amelyek a 2011-es EU-elnökséget hazánktól átvevő lengyel partnereikkel kívánnak közös programokat megvalósítani, vagy akik az Önkéntesség Európai Éve kapcsán e tevékenység népszerűsítésében szeretnének részt venni.

Támogatott tevékenységi körök:
A fiatalok tájékoztatását célzó tevékenységek megvalósítása, konferenciák, kiállítások, rendezvények, vetélkedők, játékok szervezése, tájékoztató anyagok, kiadványok készítése és terjesztése, filmek és videó anyagok készítése, képzések- és tanulmányi versenyek szervezése, illetve a civil társadalom, az ifjúság Európai Unió iránti érdeklődésének fokozását elősegítő anyagok, illetve programok készítése, elektronikus és egyéb kommunikációs tevékenységek megvalósítása.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be közhasznúként vagy kiemelkedően közhasznú magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban foglaltakhoz hasonló programok, projektek szervezése, és amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, valamint az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják

Nem nyújthatnak be pályázatot:
pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervek, biztosító egyesületek, egyházak.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A pályázatra elkülönített keretösszeg:
200 millió (kettőszázmillió) Ft.
Az egy pályázattal elnyerhető támogatás legkisebb összege 2 millió (kettőmillió) Ft, legnagyobb összege: 20 millió (húszmillió) Ft.

A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.

A pályázónak a támogatandó projekt költségvetésének legalább 10%-át saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás.

A pályázó a támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A támogatási összeget a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal vagy honoráriumokkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. A támogatás nem használható fel szállítási és biztosítási költségekre, valamint saját dolgozók bérköltségének fedezésére, sem ezen dolgozóknak egyéb jogviszony alapján történő kifizetésére.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás és pályázati űrlap

A pályázati felhívás és mellékletei a Külügyminisztérium internetes honlapjáról (http://www.kulugyminiszterium.hu) letölthetők. A pályázati felhívás 3. sz. és 4. sz. számú melléklete a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról is letölthető.

A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@kum.hu).

Forrás: http://www.kulugyminiszterium.hu