palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési pályázat az Észak-Magyarországi régióban

Észak-Magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program Kiegészítésére. A régió elaprózódott településszerkezetéből adódóan jelentkeznek olyan kisléptékű településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. Ezek az egy-egy önkormányzati útra, közösségi térre, települési infrastruktúrára kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét és élhetővé teszik a közvetlen környezetet.

 

Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11

Rendelkezésre álló forrás: A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 2000 millió Ft.

Támogatható pályázatok várható száma: 35 db.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: nem városi rangú települési önkormányzatok, (KSH 321)

Támogatható tevékenységek köre

  • Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, fejlesztése
  • belterületi járda, gyalogút felújítása, építése, fejlesztése (Nem támogatható előre gyártott járdalapok felhasználásával járda kiépítése és felújítása. Térköves és aszfalt járdaburkolat létesítése lehetséges.)
  • közösségi terek létrehozása, fejlesztése az alábbi épületekben:
  • közművelődési, közösségi funkciót ellátó épület külső és belső felújítása, átalakítása, bővítése, fejlesztése (belső terekre vonatkozóan felújítás, átalakítás és bővítés kizárólag a közművelődési, közösségi funkciót szolgáló helyiségekben támogatható)
  • jelenleg funkció nélküli (de a fejlesztés révén közösségi funkcióval ellátott), önkormányzati tulajdonú épület külső és belső felújítása, átalakítása, bővítése, fejlesztése (belső terekre vonatkozóan felújítás, átalakítás és bővítés kizárólag a közművelődési, közösségi funkciót szolgáló helyiségekben támogatható

Projekt területi korlátozása: A pályázat keretében támogatást csak Észak-magyarországi régióban, a település belterületén megvalósuló tevékenységekre lehet támogatást igényelni.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 95 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

  • minimu: 10 millió Ft
  • maximum:  100 millió Ft

Az önerő mértéke: Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Előleg mértéke: Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos, bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának helye és határideje: A pályázat magyar nyelven, kizárólag .xzip formátumban készült projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír, mind elektronikus formában. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség.

Benyújtás helye:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) Közhasznú
Nonprofit Kft.
Miskolc, Széchenyi u.107.
3525

Benyújtás ideje: 2011. december 16.- 2012. január 16.

További információ: A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:

Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: nfu@nfu.gov.hu