palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Könyvtámasz 2009 pályázat

maholnapA Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány – partnerségben a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal – „Könyvtámasz 2009” néven könyvadomány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetek számára. A PÁLYÁZAT CÉLJA: hátrányos helyzetű közösségeket és egyéneket támogató nonprofit szervezetek könyvtárainak kialakítása, bővítése, kulturális és szabadidős programjainak támogatása könyvadományok biztosítása által.

AZ ADOMÁNY
A teljes adomány összértéke: 25. 000. 000 Ft
Az egy pályázó által elnyerhető könyvadomány maximális értéke: 400. 000 Ft

A megpályázható könyvadomány jellege:

 • gyermek és ifjúsági irodalom
 • szépirodalom
 • gyermek és ifjúsági ismeretterjesztés
 • egyéb ismeretterjesztés
 • szórakoztató irodalom
 • hitéleti könyvek


A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

 • a pályázók Magyarországon bejegyzett társadalmi szervezetek – egyesületek vagy alapítványok, illetve történelmi egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei lehetnek
 • a pályázó hátrányos helyzetű csoportok, egyének támogatásával foglalkozik
 • a pályázó szervezet kis helyi közösségi kezdeményezésre épül
 • nem költségvetési intézmény támogatására jött létre
 • nem végez továbbadományozási, ajándékozási tevékenységet, illetve a Maholnap Alapítvány adományát ilyen célra nem használja fel

A  PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK AZ ALÁBBI FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIE

 • a pályázó programjai helyi szükségletekre épülő civil kezdeményezést szolgálnak, célcsoportja hátrányos helyzetű egyének vagy azok csoportjai (hátrányos helyzet: etnikai, szociális, egészségügyi, kor szerinti, stb.);
 • a pályázó tevékenysége általános közösségi értékek megerősítését szolgálja, amelyben a célcsoport rászorultsága meghatározó.

A PROJEKT ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

 • Az adományok odaítéléséről, az elnyert adomány jellegéről és mértékéről a benyújtott pályázatok alapján a Maholnap Alapítvány Kuratóriuma dönt.
 • A Maholnap Alapítvány a pályázat eredményeit saját honlapján teszi közzé a beadási határidőt követő 40 napon belül.
 • A döntés eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.
 • Az Alapítvány Kuratóriuma döntését nem köteles megindokolni.
 • A pályázati program nyerteseivel a Maholnap Alapítvány támogatási szerződést köt.
 • Az adomány a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány raktárában, az Alapítvány közreműködésével kerül összekészítésre. Az adomány elszállításáról előre egyeztetett módon a kedvezményezett szervezeteknek kell majd gondoskodnia.

A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
 • Társadalmi szervezetek (egyesületek), alapítványok esetében:
  • Alapító okirat illetve alapszabály (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány);
  • Jogerős bírósági végzés a nyilvántartásba vételről (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány);
 • Egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei (pl. plébánia, egyházközség) esetében:
  • egyház-főhatósági igazolás a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység fennállásáról

A „KÖNYVTÁMASZ 2009” PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSE

 • az Alapítvány saját honlapján: www.maholnap.hu;
 • Internetes portálokon;
 • egyéb pályázati fórumokon történik.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatokat három példányban (egy eredeti és két másolati példányban) magyar nyelven, postai úton kell eljuttatni a következő címre:

Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány
1410 Budapest
Pf.: 183.

Beadási határidő: 2009. november 16.

A pályázatok befogadásánál a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe. Csak a postai úton, a fenti címre feladott és formailag megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 06-1-321-2447-es vagy a 06-20-359-7557-es telefonszámon, illetve a maholnap@t-online.hu e-mail címen

Pályázat kiírása

Adatlap

forrás: maholnap.hu