palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Köszönjük, SIÓ! tanévkezdési pályázat

Köszönjük, SIÓ pályázatA „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program a SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására. A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására. Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak. A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit elősegítse és az iskolarendszer integráló munkáját támogassa.

2010-ben, immár harmadik éve, cégünk a szociálisan is rászoruló családok szorgalmas gyermekeinek beiskolázásában kíván segíteni.

A „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a SIÓ-ECKES Kft., amelyeknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Cégünk segítségével a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot. Programunk célkitűzése, hogy országosan legalább 1000 családhoz juttassunk el egy-egy iskolatáskát.

A gyerekek és családok a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelkezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

FIGYELEM!!! A Köszönjük, SIÓ! Program nemcsak a legszegényebbekre, hanem azokra is gondol, akik talán nem részesülhetnek szociális támogatásban, ugyanakkor segítségünkre szorulnak. Ezek a családok az elmúlt két évhez képest többen vannak a gazdasági helyzet miatt kialakult munkanélküliség következtében.

Az adományozási program keretében a SIÓ-ECKES Kft. iskolatáskákat adományoz a pályázaton nyertes 1000 gyermeknek

Résztvevők köre – iskolák és rászoruló gyermekek

A pályázaton kizárólag általános iskolák támogató alapítványai vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy által készített, pályázatot nem áll módunkban befogadni.

Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.

Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2011/2012-es tanévre bármely 1-4. évfolyamba. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2011-ben 2 x 28.500.- Ft, azaz 57.000.- Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

FONTOS SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott.

Kizáró okok:

Azon gyermekek, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, azaz például a 2011/2012-es tanévben az általános iskola 1-4. évfolyamába járnak, de elmúltak 10 évesek, vagy például még nincsenek 10 évesek, de a 2011/2012-es tanévben az általános iskola 5. évfolyamát kezdik meg, nem részesülhetnek az adományban.

A pályázat lebonyolítása

Az ÓVODÁK segítségét kérjük 2011-ben is!

Kérjük az óvónőket, hogy tájékoztassák a szülőket, fogjanak össze az iskolákkal, és jelezzék az iskoláknak, hogy kik azok a nagycsoportosok, akiknek szükségük lehet az iskolakezdési támogatásra.

2011-ben is a zárt online pályázati felület áll a Pályázók rendelkezésére a pályázat elkészítéséhez, ami a www.koszonjuksio.hu oldalról regisztrációt követően érhető el. Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes

regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk. A 2009-ben vagy 2010-ben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék.

A jelentkezés lépései

1.      Az általános iskola alapítványát a kapcsolattartó regisztrálja a www.koszonjuksio.hu/intezmenyek weboldalán, a

Belépés a pályázati rendszerbe gomb megnyomását követően, a kért adatok megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrációkor elolvashat.

a.         FIGYELEM! A 2009-ben vagy 2010-ben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék.

2.      Az általános iskola, és/vagy az iskola támogató alapítványának vezetője, és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója, az általa a jelen pályázati leírásban szereplő ismérvek alapján rászorulónak tartott gyermekeket és körülményeiket rövid leírásban – max. 10 gépelt sor – bemutatja az online pályázati adatlapon. A pályázati anyag kizárólag az általános iskola jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonatkozhat, más intézményekbe járók a pályázatból kizártak.

3.      Az online kitöltött pályázatot a rendszeren belül legkésőbb 2011. június 15-ig „elküldi”. Emellett 1db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési lapot, az online pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal együtt a SIÓ-ECKES Kft. részére nyomtatott formában postai úton elküldi a lent megadott postai címre.

4.      Az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az online rendszeren belül, az ott található útmutatás alapján, csatolnia kell legalább 25db gyermekrajzot, a „Te mivel javítanád saját és barátaid életét együtt a SIÓ-val!” témakörben, amelyet az adott általános iskolába járó – a pályázat által nem érintett! – gyerekek rajzoltak! A rajzanyag hiánya a pályázatból történő kizárást jelenti. A SIÓ fontosnak tartja, hogy a teljes pályázati a közösségek összefogásán alapuljon.

FIGYELEM! A más tárgyban benyújtott rajzokat kizárjuk a pályázatból és a Rajzversenyből!

Rajzverseny

A beküldött (online feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt, a 100 legjobb ötlet alkotói (ebből 3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a legszínvonalasabb munkákat beküldő 10 intézmény SIÓ-bulit kap.

A rajzversenyen beküldött munkák 2011-ben is felkerülnek a www.koszonjuksio.hu oldal Galériájába, ahol regisztrációt követően lehet szavazni 2011. szeptember 30-ig.

Az online pályázati csomagnak tartalmaznia kell:

Pályázati jelentkezési lap – erről az online rendszer tájékoztatást ad

Online rendszerben (www.koszonjuksio.hu) feltöltött adatok és 25db gyermekrajz „Te mivel javítanád saját és barátaid életét együtt a SIÓ-val!” témában.

Amennyiben az online rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze a koszonjuksio@koszonjuksio.hu valamint az info@contenet.hu email-címeken.

A postai úton beküldött pályázati csomagnak tartalmaznia kell:

Pályázati jelentkezési lap – erről az online rendszer tájékoztatást ad.

A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! (Így kiállítást, akár háziversenyt is, rendezhetnek az intézmények a munkákból.)

Formai követelmények:

A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni!

A pályázati anyag kizárólag a megadott formátumokban érvényes.

A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 megapixel felbontásúnak, jpg formátumúnak kell lenniük.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati rendszer instrukcióit, hogy a pályázat ne kerüljön kizárásra!

Pályázati naptár

  • Pályázati periódus: 2011. április 27 – június 15.
  • Beküldési határidő: 2011. június 15. (Az ezt követően postára adott pályázatok érvénytelenek! Az online feltöltés 2011. június 15. 24.00-ig lehetséges)
  • Hiánypótlás: 2011. június 16-20. (Azok a pályázók, akiknek június 15-ig postára adott, és/vagy feltöltött pályázatuk van, de abban az elbírálás során hiányokat tapasztaltunk, ezen a 3 munkanapon pótolhatják a hiányokat)
  • Elbírálás: 2011. június 15 – június 30.
  • Kiértesítés: 2011. június 30 – július 1.
  • Adományok eljuttatása: 2011. augusztus 22-31. (figyelembe véve a tanévnyitó időpontját!)

Rajzverseny:

  • Beérkezési határidő: 2011. június 15. (azonos a pályázat online rendszeren belüli feladásával)
  • Online szavazás: 2011. július 1 – szeptember 30.
  • Eredményhirdetés: 2011. október 15.
  • Díjak eljuttatása: 2011. november 8 – december 15.

Pályázat elérhetőségei

A Pályázati jelentkezési lapot az alábbi címre kell eljuttatni:

A Pályázati jelentkezési lapot postai úton nyomtatott az alábbi címre kell eljuttatni.

Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2011.

8601 Siófok, Pf. 128.

További információ: www.koszonjuksio.hu koszonjuksio@koszonjuksio.hu

Technikai támogatás (webmester): info@contenet.hu