palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföldön Magyarul pályázat romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című pályázatát a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2010/2011-es tanévre.

A pályázat célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre:

 1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az óvodás, aki Romániában működő óvodában magyar nyelvű képzésben vesz részt.
 2. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Romániában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig – 2011. június 30-ig – 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.
 3. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait magyar nyelven folytatja.

Pályázatból kizárandók köre:

 1. aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek;
 2. aki pályázatát a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – 20.000 Ft-nak megfelelő RON összegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki romániai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai egyéni elbírálás alá esnek.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 2.400 Ft-nak megfelelő RON összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki romániai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai egyéni elbírálás alá esnek.

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók, egy pályázati csomagban. A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

A támogatás a 2010/2011-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 4 – június 30. (postabélyegző dátuma) A hiányosan beadott pályázatok hiánypótlását a hiánypótlásra való felszólítás átvételétől számított 15 napon belül be kell küldeni a pályázati irodáknak.

Letölthető dokumentumok

Óvodai űrlap Microsoft Word űrlap formátumban
Óvodai űrlap kitöltési útmutatója pdf formátumban
Tanulói űrlap Microsoft Word űrlap formátumban
Tanulói űrlap kitöltési útmutatója pdf formátumban
Hallgatói űrlap Microsoft Word űrlap formátumban
Hallgatói űrlap kitöltési útmutatója pdf formátumban

A pályázás módja:
A pályázatokat csak a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon lehet benyújtani.
Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap;
 • kötelezően csatolandó mellékletek, úgy mint:
  • a törvényes képviselő személyazonosító okiratának fénymásolata;
  • a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
  • a tanuló/óvodás iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését.
  • a moldvai magyarok magyar tannyelvű oktatásban való részvétele esetében, iskolai magyar óra látogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a Szeret-Klézse Alapítvány által kiállított magyar tannyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

 • megfelelően kitöltött pályázati adatlap;
 • kötelezően csatolandó mellékletek, úgy mint:
  • a.) a pályázó személyazonosító okiratának fénymásolata;
  • b.) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét.

A megítélt támogatási összeg banki átutalással történik, melyről postai úton kap tájékoztatást.

Lebonyolító szervezet:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Tapolca utca 20.
Tel/fax: 0266 371377
E-mail: rmpsz@rmpsz.ro

Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a következő címre:
Teleki Oktatási Központ
545500 Szováta, Rózsák útja 147., Pf.1

Pályázati adatlapok beszerezhetők:
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége irodáiban, az RMPSZ területi képviselőinél, vagy letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

Pályázat elbírálási és eljárási rend:
A beérkezett pályázatokról a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

További tájékoztatás az RMPSZ irodájától a 0266371377, a Teleki Oktatási Központtól a 0265570725 számokon, vagy a külön ebből a célból működtetett 0800800395, 2011 május 15-től ingyenesen hívható számon kérhető.

A pályázattal kapcsolatban, munkanapokon 08 és 15 óra között a 0266 371377 és a 0265 570725 számokon érdeklődhetnek.

A kitöltött pályázati űrlapot és a kötelezően csatolandó mellékleteket a Teleki Oktatási Központ címére, ajánlott formában, a 545500 Szováta, Rózsák útja, 147. sz., Pf.1. címre kérjük postázni.

Bővebben: http://www.szulofoldonmagyarul.ro/