palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének 2013-as pályázatai

Az alábbaikban a KMV, azaz a vajdasági magyar középiskolások művészeti vetélkedője idei pályázatait és műfajait közöljük. A vetélkedőn Vajdaság összes középiskolájának magyar ajkú diákjai részt vehetnek, csakúgy, mint a külföldön tanuló, vajdasági magyar diákok.

Magát a központi redezvényt (a KMV idei döntője április 19-től 21-ig tart) körzeti vetélkedők előzik meg, ahol kategóriánként összemérik tudásukat, és a bírálóbizottság dönti el, ki képviselheti az adott körzetet az óbecsei döntőn. A körzeti versenyeket Óbecsén, Zentán, Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Magyarkanizsán, Zomborban és Nagybecskereken rendezik meg, a döntőre minden év áprilisában kerül sor Óbecsén. Ezen a legjobbak vetélkednek több műfajban: szavalásban, prózamondásban, drámai monológban, megzenésített versekkel, önálló verssel, novellával, publicisztikával, értekező prózával és humoreszkkel. A KMV része még a képzőművészeti (Óbecse), Szín- és filmművészeti- (Zenta), valamint a népzene- és néptáncvetélkedő (Temerin). Ezeken kívül minden évben megrendezik, a Híd folyóirat szerkesztőségének segítségével, a műfordítói vetélkedő, a Zentai Városi Múzeum közreműködésével pedig a néprajzi vetélkedő. A képzőművészeti vetélkedő része még a plakátpályázat, és a nyertes munka lesz az az évi KMV hivatalos plakátja, amely Vajdaság összes helységében hirdeti a rendezvényt.

Pályázhatnak: Vajdaság összes középiskolájának magyar ajkú diákjai részt vehetnek, csakúgy, mint a külföldön tanuló, vajdasági magyar diákok.

Irodalmi, beszédművészeti és megzenésített versek vetélkedője

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

 1. vers
 2. novella
 3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
 4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
 5. humoreszk

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 6 ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz). Egy-egy versenyző legfeljebb két irodalmi műfajban szerepelhet egy-egy művel, kivéve a vers kategóriát, ahol három művel szerepelhet.

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:
1. anyanyelvi versmondás
2. anyanyelvi prózamondás
3. népmesemondás
4. drámai monológ előadása
5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az 5, a prózamondásé a 8, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a 10 percet.

Megzenésített vers(ek):
– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A produkció hossza nem haladhatja meg a 10 percet.

A körzeti versenyek lebonyolításának határideje március 22-e. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet az Óbecsei Gimnáziumba kell elküldeni (Zelena u. 13., 21220 Bečej) Cseri Angéla tanárnő részére március 31-ig. A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.net címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailhez mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

Szín- és Filmművészeti Vetélkedő (KSZV, KFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perc, a kisfilm pedig 20 perces lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.kmvon.net oldalról, és a következő e-mail címre kell elküldeni: szinhaz@tlkk.org, vagy a Művelődési Ház, Fő tér 4., 24400 Zenta postacímre. Jelentkezési határidő: március 25.
A részletekről érdeklődni V. Boros Gabriellánál lehet a 024/812-603 telefonszámon.
A szín- és filmművészeti vetélkedő április 5-én lesz Zentán.

Népzenei és néptáncvetélkedő

Műfajai:

1. népdaléneklés

 • szólóének
 • kisegyüttes

2. népzene

 • hangszerszóló
 • kisegyüttes

3. néptánc

 • szólótánc
 • csoporttánc

A jelentkezési lap a www.kmvon.net oldalról tölthető le, és 2013. március 31-ig kell elküldeni Szabó Tóth Gabriellának (5sabo@stcable.net, vagy postai úton a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe, a Petőfi Sándor u. 19., 21235 Temerin címre). A részletekről érdeklődni Szabó Tóth Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552. A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője április 18-án lesz Temerinben.

Néprajzi pályázat

Témakörök:
1. Amatőr népi színjátszás
2. Népi hiedelmeink – a rontás
3. Szabad téma

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

 • a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve
 • felhasznált irodalom
 • adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

A műveket három példányban várják a következő címre: Thurzó Lajos Közművelődési Központ – zentai Városi Múzeum, Posta utca 18., 24400 Zenta; és elektronikus úton az agnes@tlkk.org és a raffaij@open.telekom.rs címre. Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.net oldalon található, a zentai Városi Múzeumban pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatónál személyesen vagy a 024/811-348-as telefonszámon kapható.

A munkák beküldési határideje 2013. március 22.

Képzőművészeti pályázat

Műfajok:
1. rajz, grafika
2. festészet
3. szobrászat
4. fotó
5. egyéb vizuális kifejezési formák

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni. A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb 5 alkotással szerepelhet. A munkákat a Jovan Popović 13., 21220 Óbecse címre kell elküldeni, Szilágyi Miklós részére 2013. március 22-ig.

Plakátpályázat

A plakát kötelező szövege:

XLVI. KMV – 2013
Szín- és filmművészeti vetélkedő: április 5., Zenta
Népzenei és néptáncvetélkedő: április 18., Temerin

Óbecse:

 • április 19. beszédművészeti vetélkedő és megzenésített versek vetélkedője
 • április 20. irodalmi vetélkedő
 • április 21. gálaműsor és díjkiosztás

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

 • méret: 300×430 mm
 • felbontás: 200-300 dpi

A Photoshopban készített plakát lehetőleg .psd vagy .tiff kiterjesztésű legyen, a Corelban készített plakát pedig .cdr kiterjesztésű.
Egy-egy versenyző legfeljebb 3 plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.
A számítógépen készített plakátokat e-mailben várjuk az office@kmvon.net címre, vagy CD-n a Jovan Popović u. 13., 21220 Óbecse címre, Szilágyi Miklós részére 2013. március 9-ig. Ugyanerre a címre kell elküldeni a kézzel készített plakátokat is.

Műfordítói pályázat

Műfajok:
1. vers
2. novella
3. publicisztikai írás
4. szépirodalmi esszé
5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni. Ajánlott szövegek a www.kmvon.net honlapon találhatók, a szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma). A pályamunkákat március 22-ig várják a Híd folyóirat szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – A KMV fordítói pályázatára, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 Novi Sad.

Kérünk minden pályázót a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival és pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az office@kmvon.net címre várjuk.

A döntő helyszíne és időpontja: Óbecse, 2013. április 19‒21.

Forrás: http://www.kmvon.net/