palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

közOKA XXVIII. pályázat a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok részére

okaAz Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriumának  közOKA XXVIII. számú pályázata a közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok részére.   A pályázat célja az intézményi diákközgyűlés, kistérségi diákparlament, illetve a 2010. évi Országos Diákparlament sikere érdekében (arra való felkészülés érdekében) rendezett diákfórumok, és saját diákönkormányzati képzések megszervezésére, illetve más ilyen képzéseken való részvételi lehetőségeinek megteremtése.

A 2007. évi Országos Diákparlament küldöttei Ajánlást* fogadtak el, amelyet eljuttattak az Oktatási és Kulturális Miniszter számára. Az abban megfogalmazott célok részbeni elérése érdekében az Oktatásért Közalapítvány – az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az oktatásért felelős miniszter támogatása által – jelen pályázatot hirdeti meg.

* A 2007. évi Országos Diákparlament Ajánlása 1. sz. mellékletként olvasható.

A pályázat leírása
Jelen kiírás keretei között pályázni az intézményi diákközgyűlés, kistérségi diákparlament, illetve a 2010. évi Országos Diákparlament sikere érdekében (arra való felkészülés érdekében) rendezett diákfórumok, és saját diákönkormányzati képzések megszervezésére, illetve más ilyen képzéseken való részvételre lehet.

A támogatást más célra (pl. sportesemény, vetélkedők szervezése, egyéb működéshez kapcsolatos kiadások) felhasználni nem lehet.

Pályázók köre: Pályázhatnak a belföldi székhelyű közoktatási intézmények, kollégiumok diákönkormányzatai a működésüket biztosító közoktatási intézménnyel, kollégiummal együtt.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Rendelkezésre álló forrás: Jelen kiírás keretén belül maximálisan rendelkezésre álló forrás 18.400.000,- Ft.

Megpályázható összeg: Egy pályázó részére nyújtható támogatás összesen minimum 50.000,- Ft, maximum 200.000,- Ft.

Támogatható kiadások köre: A pályázat kiírója csak olyan kiadásokat támogat, amely hitelt érdemlően és szorosan a pályázati programhoz kapcsolódik. Ilyen lehet, pl.:

 • A)    Szolgáltatások költsége (továbbképzés, előadói díjak, stb.).
 • B)     Személyi kiadások (előadók, szakemberek megbízási díja).
 • C)    A pályázó által nyújtott szolgáltatás (továbbképzés szervezése, stb.).
 • D)    Anyagköltség (workshopokhoz, képzésekhez kapcsolódó kiadványok, szóróanyagok anyagköltsége, stb.).

Pályázat formai követelményei:

 • A) Hiánytalanul kitöltött adatlap (megadott melléklet).
 • B) Hiánytalanul kitöltött költségvetési összefoglaló táblázat (megadott melléklet).
 • C) Részletes költségvetés és az ahhoz kapcsolódó szöveges magyarázat (saját készítésű).
 • D) A kiírás 8. pontjában leírtak..
 • E) Diákönkormányzat 2009/210-es tanévre szóló munkaterve.
 • F) Diákönkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának másolata.
 • G) bármely egyéb dokumentum, melléklet, mely a pályázat további alátámasztásául szolgál, az elbírálás szempontjából fontos lehet (nem kötelezően).
 • H) Nyilatkozat a köztartozásokról.
 • I)  Összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek tartalmazzák az alábbiakat:

 • Pályázó diákönkormányzat bemutatása (múltja, előző tanévben kifejtett főbb tevékenységei, elért sikerek, eredmények, tagság, aktivitás, célok, működés önértékelése, stb.)
 • Rendezni kívánt diákfórumok, képzések pontos tematikája.
 • Tervezett időpontok, helyszínek. Programba bevonni kívánt tanulók létszáma, lehetséges előadók, trénerek megnevezése, bemutatása.
 • Milyen módon, eszközökkel kívánják értékelni a program sikerét. Milyen eszközökkel kívánják mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat.

Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat kiírója a legkésőbb 2010. január 29-én feladott (aznapi postai bélyegzővel ellátott) pályázatokat fogadja el.

Szerződéskötés tervezett határideje 2010. február 26.

Pályázat megvalósításának ideje: A pályázati programot legkésőbb 2010. május 30-ig le kell bonyolítani.
A beszámoló benyújtásának határideje 2010. május 31.*

*Határidő módosításra lehetőség nincs!

Pályázat elbírálásának szempontjai:

 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.
 • Színvonalas, kellően kidolgozott program.
 • Reális, részletes, kellően indokolt költségvetés.

Pályázat automatikusan elutasítható, amennyiben:

 • Határidőre nem feladott, illetve postai úton a bírálatig nem érkezik be.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton határidőig, magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként összefűzve, egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani.
Kérjük ráírni: Diákönkormányzat Pályázat!

A pályázat benyújtásának címe:
Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthory utca 10., 604. szoba

weblap: http://www.oktatasert.hu/

Letölthető dokumentumok

adatlap_közOKA_XXVIII.doc
közOKA_XXVIII_kiírás-alkuratórium.doc
Kiirás_1_sz_melleklet.doc
elszamolas_adatlap_DOK.doc
Nyilatkozat_köztartozásról.doc
Osszeferhetetlensegi_nyilatkozat.doc

Forrás: OKA