palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

mta_logo_ujA Magyar Tudományos Akadémia a kezelésére bízott magánalapítvány felhasználásával, Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat létrehozásával támogatni kívánja a fiatal magyar kutatók nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételét.
A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 150 000 Ft, és a nemzetközi tudományos konferenciák részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség stb.) fedezetéül használható fel.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázaton (INKP) elnyerhető támogatásra a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alatt álló intézmények (kutatóintézetek, támogatott kutatóhelyek) tudományos munkakörben dolgozó, doktori fokozattal (PhD, DLA, kandidátus) rendelkező magyar kutatói pályázhatnak, a doktori fokozat megszerzésétől számított 10 éven belül, de legfeljebb 40 éves korig. Ez a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik a 10 éven aluli gyermeket nevelő nő kutatók esetében.

A pályázatokat az MTA Titkársága Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztályához, 2010. január 1-től a Stratégiai-elemzési Főosztályra kell benyújtani (1051 Budapest, Nádor u. 7., postacím: 1245 Budapest, Pf. 1000).

A pályázat beküldési határideje: 2010. január 31.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, születési nevét és időpontját,
  • a doktori (kandidátusi) oklevél másolatát,
  • a pályázó szakmai publikációinak jegyzékét (a publikációs adattár nyilvántartása szerinti bontásban),
  • a munkahely megnevezését és címét,
  • a nemzetközi rendezvény megnevezését, időpontját és helyét,
  • a pályázó előadásának címét és rövid kivonatát (absztrakt),
  • a részvételi költség várható nagyságát; az intézményi és/vagy saját hozzájárulás mértékét; az igényelt támogatás összegét,
  • a munkahely (intézmény) vezetőjének javaslatát,
  • a tudományos szakterület egyik neves képviselőjének ajánló véleményét,
  • 10 éven aluli gyermeket nevelő nő kutató esetében a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

A támogatás odaítéléséről az INKP Kuratórium javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, a Kuratórium elnöke dönt, amelyről az érintettek névre szóló értesítést kapnak. A nyertes pályázók nevét és a támogatás összegét az Akadémiai Értesítő 2010. márciusi számában tesszük közzé.
A támogatást elnyert kutatók a nemzetközi konferencián való részvételükről az MTA Titkársága Stratégiai-elemzési Főosztályának küldött rövid jelentésben számolnak be.

Forrás: Magyar Tudományos Akadémia