palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közösségi kertek létesítése pályázat budapesti iskoláknak

Közösségi kertek létesítése – pályázat állami vagy önkormányzati fenntartású budapesti iskoláknak. Az élhető városi környezet megteremtését támogató Telekom Vivicittá városvédő futáshoz (2013. április 21.) idén pályázat is kapcsolódik, melyen a Vivicittán is részt vevő budapesti általános iskolák indulhatnak. A nyertesek a Telekom segítségével saját városi kiskerttel gazdagodhatnak.

A Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként – egyben a Telekom Vivicittá futóversenyek névadó támogatójaként – elkötelezett az egészséges, fenntartható városi életmód mellett. A Telekom Vivicittá történetében immár hagyománnyá vált az iskolák közötti verseny, ahol a legtöbb diákkal részt vevő iskolákat díjazzuk. Idén a városvédelmet és a fenntartható, élhető város gondolatiságát szeretnénk hangsúlyosabbá tenni, ezért a Telekom fenntarthatósági kezdeményezése, a hello holnap! a Kortárs Építészeti Központtal (KÉK) összefogva pályázatot hirdet a Vivicittá városvédő futáson részt vevő budapesti általános iskolák részére városi közösségi kert létrehozására.

A pályázat témája:

Közösségi kert az iskolában 
Budapest számos hiányossággal küzd, ezek közül két fontos szegmens a közösségek és a zöld területek hiánya. A budapesti közösségi kertek program – a Kortárs Építészeti Központ szervezésében – ezt a hiányt kívánja pótolni. A közösségi kertek modern városi színterek, amelyek teret adnak a vidéki élet városi közegben való leképezésére, az önellátás kicsiben történő kipróbálására. Szeretnénk, ha a pályázatban nyertes iskolai közösségek – tanárok, diákok és szülők – megismernék az együttes, a környezet és a közösség érdekeit is figyelembe vevő tevékenység örömeit. Egyúttal – a közösségi kertek kialakítása és fenntartása révén – felismernék az önellátásnak az egészséges életmódra, a környezetre gyakorolt pozitív hatását.

Amit a pályázat nyertese számára a program keretében biztosítunk:

 • talajvizsgálat,
 • tájépítészeti tervezés,
 • termőföld,
 • a kertek kialakításához szükséges eszközök (szerszámok, magok, palánták, komposztáló, esővízgyűjtő, víztároló hordó).

Igény esetén:

 • zárható tároló építése,
 • közösségi bútorok elkészítése,
 • kertészeti ismeretek átadása.

Pályázati feltételek:

Jelen kiírással a Telekom olyan iskolák pályázatait várja, amelyek vállalják:

 • a megvalósítandó közösségi kert minimum 3 éven keresztül történő művelését, fenntartását – különös tekintettel a nyári időszakra;
 • írásos garanciát a terület használati jogára vonatkozóan;
 • a vegyszermentes és környezettudatos gazdálkodást (a KÉK szakmai segítségével);
 • fotódokumentációval kiegészített beszámoló készítését a program megvalósítására vonatkozóan (akciók, részvétel, elért hatás);
 • az iskola tanulóinak részvételét a Telekom Vivicittá budapesti versenyén;
 • az iskola (bekerített) területén belül legalább 100, legfeljebb500 négyzetméterművelési terület biztosítását. (Figyelem! A KÉK vállalja jelenleg burkolt területek művelésre alkalmassá tételét.) A művelni kívánt terület fotóit és a terület fekvésének leírását vagy helyrajzát csatolni kell a pályázathoz!
 • a kert védnökének megnevezését (az iskolai infrastruktúráért felelős személy);
 • az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségek szem előtt tartását;
 • a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó terv kialakítását, amelynek keretében megszervezi és koordinálja a diákokból, tanárokból és szülőkből álló közösséget a kert fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátására, illetve a kert kialakításában való részvételre.
Általános követelmények:

A pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint:

 • „hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen világban élhetnek majd.
 • hello holnap! Mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem teher, hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek.”
A pályázó ennek megfelelően:
 • tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket;
 • rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel;
 • rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal bíró közösséggel.
A pályázatok értékelésének szempontjai:
 • Egyoldalas összefoglaló benyújtása, amely tartalmazza az iskola motivációit a közösségi kert megvalósítására vonatkozóan. Ezen belül:
 • a városi lét és a természet összhangjának megteremtése,
 • aktív közösségi élet megteremtése,
 • együttműködés – közös munka, közös érdek (diákok, tanárok, szülők közösségben),
 • edukáció, szemléletformálás – környezettudatosságra nevelés,
 • önkéntesség,
 • városi kert,
 • helyben termelt élelmiszer.
 • A program hatókörének mérete, időbeli terjedelme.
 • A program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek.
 • Az iskola által korábban szervezett közösségi programok bemutatása, különös tekintettel az iskolai közösség (diákok, tanárok és szülők) szervezésére.
 • A közösségi kert gondozásába bevont közösség mérete.
A beérkezett pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok értékelése két szakaszban történik. A fenti bírálati szempontok alapján a Telekom fenntarthatósági kezdeményezése, a hello holnap! Kuratóriuma a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűrinek.
A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.

A hello holnap! Kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését nem köteles indokolni, fellebbezésnek nincs helye. Pályázni kizárólag a pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.

Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a pályázathoz!

A pályázat maximum 5 oldal terjedelmű lehet.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:

 • ha pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása, illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése.
Letölthető dokumentumok

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. április 5. 
A pályázat elbírálásának időpontja: 2013. április 16.

Az elbírálás eredményeit a weboldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük. Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A hello holnap! Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu), kizárólag írásban tehetik fel.

Forrás: Közösségi kertek létesítése pályázat budapesti iskoláknak