palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Köztér megújítási Nívódíj 2010.

mutA Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztér megújítási Nívódíj 2010. pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.
ÚJ BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. ÁPRILIS 1. !!!!!!!!


A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztér megújítási Nívódíj 2010. pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.

A pályázat célja:

 • az értékőrző fejlesztési kultúra érvényesülésének, és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
 • A kulturális örökség megőrzése, a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
 • a település hiteles helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen
 • a városképformáló jelentős közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,
 • az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése, és
 • az értékörző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése.
 • figyelemfelhívás a jó példa erejével

A pályázatra benevezhetők
Az adott város arculatát befolyásoló, 2000. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. A pályázaton külön kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra a tízezer lakosnál kisebb, a tízezer és ötvenezer közötti, valamint az ötvenezer lakosnál nagyobb lélekszámú települések.

A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy közterület csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos, illetve képviselőjének írásos bele­egye­zé­sét. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor a tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan közterülettel lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel és megvalósítása ezeknek megfelelően megtörtént, befejeződött, és használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület, ahol szerzői jogi, vagy etikai vita áll fönn!

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld faxon.

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

Letölthető: Letölthető hirdetmény, jelentkezési lap és nyilatkozat
2010. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról is.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fally Veronika a 06 1 215-5794, vagy az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon.

A pályázat beadása
A pályázatot bruttó 100.000,- (Százezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően személyesen lehet beadni 2010. január 25-től 2010. február 15-ig munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.). A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

Pályázati díj
A résztvevőknek a Bírálóbizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2010″ címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat. A „Köztérmegújítási Nívódíj 2010” cím egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három sajtónyilvános eseményen, és a díj nagyított másolatát saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

Az eredményhirdetés legkésőbb 2010. április 30-ig, a díj átadása ünnepélyes keretek között történik.

A Bírálóbizottság összetétele
A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

 • Magyar Urbanisztikai Társaság– 3 fő (ebből 1 fő a szervezet elnöke)
 • ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 3 fő (ebből 1 fő a szervezet elnöke)
 • Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – 1 fő
 • Oktatási és Kulturális Minisztérium – 1 fő
 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő

A pályázatra benyújtandó munkarészek

 • a jelentkezési lap a pályázók nem titkos adataival és a jelen „Pályázati Hirdetmény” 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival,
 • két darab, 100×70 cm-es habkartonra kasírozott tabló, amely tartalmazza:
  • a tér történetének összefoglaló bemutatása (rövid szöveg, képek, ábrák)
  • 1:1000 méretarányban a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait
  • a közterület terveit M = 1:500, vagy 1: 200 méretarányban
  • részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, és a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.
 • a rendelkezésre álló jogerős, szükséges, engedélyek másolatát.

Ezen felül a dokumentációhoz csatolni kell egy CD-t , mely a beadott anyagok digitális változatát tartalmazza.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot” és a „Nyilatkozatot”.

A pályaművek bemutatása
A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők.

Forrás: MUT