palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása – konvergencia régiók

Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása a konvergencia régiók területén. A kiírás célja a társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a társadalmi kohézió erősítése a lakótelepeken. Közvetlen cél a társadalmi integráció és kohézió erősítése. Ennek keretében fontos a lakóközösségi, szomszédsági, alulról szerveződő közösségek, szociális, és humán szolgáltató szakmai szervezetek, helyi valamint kisebbségi önkormányzatok, intézmények, szakmai szervezetek, és az egyházak között történő együttműködés javítása közösségi-, közösségfejlesztési és a közösség számára fontos programok és szolgáltatások megvalósításával.

 

Közösségfejlesztés a lakótelepen élők körében:

 1. A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével.
 2. A lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszereivel, Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (továbbiakban: LISZI) létrehozásával.
 3. A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és megvalósítása
 4. Közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő ismeretterjesztés a lakótelepen élők körében.

Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretöszszeg 1.299.230.000 forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 43-65 db.

A pályázók köre: A pályázónak a projekt megvalósítási helyszínét adó településen kell székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie. Csak olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely rendelkezik együttműködési megállapodással (mellékletben megtalálható az együttműködési megállapodás minta):

 • A B1. pontban foglaltak szerinti civil kategóriába tartozó pályázó esetén a projekt megvalósítási helyszínén illetékes a B1. pontban foglaltak szerinti egyházi kategóriába tartozó szervezettel,
 • A B1. pontban foglaltak szerinti egyházi kategóriába tartozó pályázó esetén a projekt helyszínét adó településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező a B1. pontban foglaltak szerinti civil kategóriába tartozó partner szervezettel,
 • a projekt megvalósítási helyszínén illetékes helyi önkormányzattal,

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

A. Civil kategória:

 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)

B. Egyházi kategória:

 • Önálló egyházi intézmények (GFO 552)
 • Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

Projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítása csak a konvergencia régiókban és azokon belül olyan településeken lehetséges, melyek lakosságszáma a KSH 2012 januári adatai (Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2012.xls) alapján meghaladja a 20.000 főt.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.

 A pályázatok benyújtása a pályázati felhívás megjelenésétől 2013. április 15-ig lehetséges.

Letölthető dokumentum

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Forrás: Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása – konvergencia régiók