palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Magyar civil szervezeteknek az európai unió által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás tárgyában

A pályázat célja a magyar civil szervezeteknek olyan, az Európai Unió által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás, melyhez a pályázónak nem áll rendelkezésére a pályázat megvalósításához szükséges önrész teljes összege. A projekt más EU tagállamokkal együttműködésben is megvalósítható, de támogatás csak a hazai partnerekre eső önrész biztosításához adható.

A pályázat kódszáma: KÜM-2012-7

Támogatott tevékenység: A magyar civil szervezetek  azon, az Európai Unió által támogatott, vagy az Európai Unió pályázatára benyújtani tervezett nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása, amelyek illeszkednek a magyar NEFE politika fő célkitűzéseihez.

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 2. § a) pontjában meghatározottaknak megfelelő  – a civil társaság, a biztosító társaság és a szakszervezet kivételével  – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják.

A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás:

A pályázat támogatására rendelkezésre álló összeg: 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési előirányzatán rendelkezésre áll.

A költségvetési támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Indokolt esetben  – a pályázó kérelmére – a  Külügyminisztérium döntése alapján az elnyert költségvetési támogatás legfeljebb  25%-áig utólagos elszámolással  előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokát.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat és több pályázatával is nyerhet támogatást.

A költségvetési támogatás felhasználása: 2013. január 1-jét követően, az EU által támogatott projekt megvalósításához igazodva, annak záró dátumáig megvalósuló tevékenységekre (a projektet legkésőbb 2013. június 30-ig meg kell kezdeni).

A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás az Európai Unióhoz benyújtott pályázatban a magyar civil szervezet által biztosítandó önrész legfeljebb 50%-a.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje: 2013. március 14.

A  pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium  Pályáztatási és Közbeszerzési  Főosztálya ad,  kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).

Forrás: http://www.kormany.hu/