palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása – KMR régió

A kiírás célja a társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a társadalmi kohézió erősítése a lakótelepeken.  Közvetlen cél a társadalmi integráció és kohézió erősítése. Ennek keretében fontos a lakóközösségi, szomszédsági, alulról szerveződő közösségek, szociális, és humán szolgáltató szakmai szervezetek, helyi valamint kisebbségi önkormányzatok, intézmények, szakmai szervezetek, és az egyházak között történő együttműködés javítása közösségi-, közösségfejlesztési és a közösség számára fontos programok és szolgáltatások megvalósításával.

Részcélok:

Közösségfejlesztés a lakótelepen élők körében:

 1. A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével.
 2. A lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszereivel, Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (továbbiakban: LISZI) létrehozásával.
 3. A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és megvalósítása
 4. Közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő ismeretterjesztés a lakótelepen élők körében.

Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/1

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 201 070 000 forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 8-10 db.

Pályázók köre: 

A pályázónak a projekt megvalósítási helyszínét adó településen (Budapesten kerületben) kell székhellyel rendelkeznie.

Csak olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely rendelkezik együttműködési megállapodással (mellékletben megtalálható az együttműködési megállapodás minta):

 • A B1. pontban foglaltak szerinti civil kategóriába tartozó pályázó esetén a projekt megvalósítási helyszínén illetékes a B1. pontban foglaltak szerinti egyházi kategóriába tartozó szervezettel,
 • A B1. pontban foglaltak szerinti egyházi kategóriába tartozó pályázó esetén a projekt helyszínét adó településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező a B1. pontban foglaltak szerinti civil kategóriába tartozó partner szervezettel,
 • a projekt megvalósítási helyszínén illetékes helyi önkormányzattal.

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

 1. Civil kategória:
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)

B.  Egyházi kategória:

 • Önálló egyházi intézmények (GFO 552)
 • Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)

Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)

Székhely: Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon a projekt megvalósítás helyszínét adó településen (Budapesten kerületben) székhellyel rendelkező jogi személy.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtása a pályázati felhívás megjelenésétől 2013. április 15-ig lehetséges

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Forrás:  Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása – KMR