palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiók

Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit.

Kódszám: TÁMOP-2.3.4.A-13/1

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 8.500.000.000 forint, amely a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) használható fel.

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma2 legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját és amelyek:

 •  a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis– és középvállalkozásnak minősülnek,
 • illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
 • Részvénytársaság (GFO 114)
 • Európai részvénytársaság (GFO 115)
 • Európai szövetkezet (GFO 125)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)
 • Közkereseti társaság (GFO 211)
 • Betéti társaság (GFO 212)
 • Egyéni cég (GFO 213)
 • Egyéni vállalkozó (GFO 231)
 • Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232)

 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Nonprofit közkereseti társaság (GFO 621)
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 622

Támogatható tevékenységek köre

 1. A gyakornokok foglalkoztatása
 2. Mentori tevékenység
 3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)
 4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

Projekt területi korlátozása

A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.

A. gyakornok 9 havi bérköltségének a D.2.3 pont táblázata szerinti része: minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált bérminimum másfélszerese, járulékokkal növelve

B. gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: ebből 54.000 forintonként maximum 46.000 Ft mentor havi költsége illetve maximum 8.000 Ft a C3 pont szerinti egyéb, általános, adminisztratív havi költségekre fordítható

C. Kötelező nyilvánosság költsége: összesen maximum 50.000 Ft

D. ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, felújítás): összesen maximum (A+B+C)x0,25

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtása 2013.02.15-től 2014.04.30-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Forrás: Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiók