palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Legegészségesebb munkahely 2011

A Táplálkozz tudatosan! program és a BioTrend Magazin pályázatot ír ki a Magyarországon működő vállalatok, vállalkozások számára.

 

A pályázati űrlap letölthető innen.

A pályázat célja:  A pályázat célja olyan jól működő példák bemutatása, melyek hozzájárulnak a munkavállalók egészségének megőrzéséhez, egészségesebb életvitelük kialakításához, ezáltal mind az egyéni, mind a cég eredményességéhez. Célunk megmutatni, hogy a vállalatok milyen aktivitásokat, rendezvényeket valósítottak meg, melyek a dolgozóik egészségmegőrzését és jó közérzetét segíti elő.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a “Legegészségsebb munkahely 2011.” cím használatára is a meghatározott feltételek alapján.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó, csak egy pályázatot nyújthat be.

 A Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. Kisvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 0-49 fő foglalkoztatottal
  2. Középvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 50-249 fő foglalkoztatottal
  3. Nagyvállalatok (gazdasági társaság,  nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 250 fő feletti foglalkoztatottal
  4. Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény)

 Nem részesülhet díjban az a Pályázó, amely

  • a döntést érdemben befolyáoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett
  • csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb- a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott- eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásából való törlését az ügyészség kezdeményezte.

 A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázati adatlapő letölthető a www.taplalkozztudatosan.hu oldalról.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 10.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely 2012. február 10. 23.59-ig beérkezik.

A pályázat érvényességének vizsgálata: A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a kiíró ellenőrzi és visszajelez a pályázatot benyújtó vállalatnak.

 Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus úton értesíti és hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási hatéridő megjelölésével.

Amennyiben a Pályázó nem pótolja a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.

A pályázat tartalmi elemei

  • Pályázati adatlap (hivatalos cégadatok)
  • A pályázat témájához kapcsolódó rendezvények, aktivitások, tréningek, előadások, programok bemutatása (min 3, maximum 8 A/4-es oldalon)
  • Mellékletek (opcionális) a pályázathoz kapcsolódó fotók, dokumentációk csatolására ad lehetőséget

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje: A pályázatok értékelését a zsűri meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. március 1.

A győztes pályázatokról a BioTrend Magazinban újságcikk jelenik meg.

A nyertesek egy ünnepélyes díjátadó keretében bemutathatják a pályázatukat, cégüket.

 További információk

 A pályázattal kapcsolatban további információkat kaphatnak:

Sélei Annamária ügyvezető igazgató LifeChef Életmódtanácsadó Kft. Táplálkozz tudatosan! program e-mail: annamaria@lifechef.hu

 Forrás: www.taplalkozztudatosan.hu