palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Leonardo innovációtranszfer pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo innovációtranszfer. Az alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonardo da Vinci vagy egyéb projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait adaptálják, és beépítsék a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi, regionális vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési rendszert, javítsák minőségét.

 

Pályázhatnak: a szakképzésben érintett intézmények, szakmai oktatással és képzéssel foglalkozó szervezetek

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2012. február 2.

A pályázásra jogosultak köre: pályázhatnak, és a projektekben közreműködhetnek

 • az iskolarendszerű szakképzés területén működő (szakiskolák, szakközépiskolák), valamin felsőfokú szakképzést nyújtó oktatási intézmények (a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézmények),
 • továbbá az iskolarendszeren kívül szakmai képzést, továbbképzést nyújtó szervezetek, cégek,
 • és minden olyan szervezet, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik (a teljesség igénye nélkül: közintézmények, vállalkozások, nonprofit szervezetek, kutatóintézetek, stb.)

Támogatható tevékenységek: A projektek végrehajtása során az alábbi tevékenységek, elemek jelenjenek meg a pályázatokban:

a hatékony és eredményes adaptáció érdekében:

 • a választott jó gyakorlat tartalmának, működési módjának részletes tanulmányozása, elemzése, az adaptációban közreműködő szakemberek (esetleg felhasználói csoport / oktatók) részvételével;
 • részletes felhasználói igényfelmérés (oktatók tanulók felhasználói képességének, oktatói gyakorlatának, tanulási szokásainak elemzése);
 • adaptáció a kulturális különbségek, a helyi igények, a szakképzési rendszer sajátosságainak megfelelően;
 • tesztelés, értékelés és az értékelés eredményeinek visszaforgatása.

az eredmények fenntarthatósága érdekében:

 • a közvetlen célcsoport és a lehetséges további felhasználói kör célzott tájékoztatása a projekt megvalósulási szakaszai függvényében (disszemináció);
 • az eredmények beépítése (elismertetése) a szakképzési rendszerbe, működési (személyi, technikai, pénzügyi és intézményi) feltételeinek azonosítása, tervezet kidolgozása a futamidőn túlmutató működés biztosítására (valorizáció) helyi, regionális szinten, hosszú távon pedig akár nemzeti vagy európai szinten is.

Európai stratégiai prioritások:

 • A szakképzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése
 • A szakképzésben dolgozó tanároknak és oktatóknak, valamint a szakképzési intézmények vezetőinek biztosított alap- és továbbképzés támogatása
 • A kulcskompetenciák szakképzésben történő elsajátításának ösztönzése
 • A szakképzési mobilitást elősegítő stratégiák kidolgozása és átadása
 • Az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) – átláthatóság és a tanulási eredmények és szakképesítések elismerése
 • A minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése a szakképzésben

Nemzeti prioritások

Adminisztratív prioritás:

 • olyan korábbi eredmények átvétele, amelyek kifejlesztésében magyar intézmények nem vettek részt.

Szakmapolitikai prioritások:

 • a munkaadók (cégek, munkaadók szervezetei) közvetlenül vesznek részt az innovációtranszferben;
 • a témában érintett szakképző intézmények, képző szervezetek közvetlenül részt vesznek az innovációtranszfer lebonyolításában, majd a projekt lezárulta után az adaptált eredmények fenntartásában.

A programban résztvevő országok köre:

 • a 27 európai uniós tagország
 • az EGT- és az EFTA országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc)
 • a tagjelölt országok: Törökország, Horvátország

Pályázati feltételek:

 • A projektek hossza minimum 1, maximum két év lehet
 • A partnerség minimális mérete: 3 partnerországból 1-1 intézmény részvétele szükséges
 • A pályázatot a projektet koordináló intézmény nemzeti irodájához kell benyújtani

A támogatás mértéke: A támogatás összege maximum 150 000 euró/év, a teljes költségvetés max. 75%-a.

A pályázás menete: A pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik. A pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, valamennyi pályázatot két, független szakértő értékel. A hazai bírálat lezárása után a pályázatok nemzetközi szintű egyeztetése történik a dupla finanszírozás elkerülése érdekében.

A pályázatot benyújtó koordináló intézménnyel a Tempus Közalapítvány köt szerződést (főszerződés), és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi. A partnerekkel a főszerződés megkötése után a koordináló intézmény köt egyenként szerződést, illetve utalja tovább a támogatás partnereket megillető részét.

A pályázatokat on-line és nyomtatott formában kell benyújtani. A pályázat nyelve a partnerekkel történő kommunikáció nyelve (az on-line űrlap angol, német és francia nyelveken lesz elérhető).

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu